Dzisiaj jest czwartek, 28 Sty 2021
MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI RODZIN /KOLĘDOWE/ W 2021 ROKU
17 stycznia 2021 18:22   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Więcej…
 
KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO SPOTKANIU ONLINE W DNIU 17 GRUDNIA 2020 ROKU
20 grudnia 2020 16:33   | Aktualności   | Napisał: Administrator

W dniu 17 grudnia 2020 r. zebrała się na posiedzeniu online Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Było ono poświęcone aktualnym kwestiom duszpasterskim Kościoła w Polsce, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

1. Członkowie Rady Stałej podjęli refleksję nad pojawiającymi się coraz częściej próbami podważenia autorytetu największego Polaka w naszej historii, św. Jana Pawła II. Ludzie młodzi nie mieli już możliwości zetknięcia się z nim bezpośrednio. Nie doświadczyli zatem niezwykłej osobowości i duchowego charyzmatu człowieka, którego życie, głoszenie Ewangelii oraz pokorna i niezmordowana posługa dla bliźnich zmieniły losy Polski i świata. Stąd też, podkreślając wielkość i świętość Papieża Polaka, biskupi apelują, by szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, który w naszej tradycji był zawsze czasem rodzinnych spotkań, a który w tym roku, ze względu na pandemię, przeżyjemy w dużej mierze inaczej niż w latach poprzednich, był okazją do serdecznego, międzypokoleniowego dzielenia się świadectwem wiary i dobroci tego wyjątkowego człowieka, której tak wielu z nas osobiście doświadczyło.

Więcej…
 
ADWENTOWO-ŚWIĄTECZNA REFLEKSJA W ROKU 2020
02 grudnia 2020 04:57   | Aktualności   | Napisał: Administrator

„Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba”

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia!

Rozpoczęliśmy czas Adwentu, czas skupienia, przypomnienia prawd podstawowych – czas nawrócenia, czas odnowy, czas dobrej przemiany. Czas pewnego wysiłku w oczekiwaniu na Tego, który powróci na końcu czasów. W czasie pandemii nasz wysiłek nabiera dodatkowego znaczenia. Trzeba nam zmienić tradycyjne przyzwyczajenia. Dodatkowego znaczenia nabierze opłatek łamany w gronie znajomych, bliskich i domowników.

Więcej…
 
MODLITWA O POKÓJ
29 października 2020 20:15   | Aktualności   | Napisał: Administrator

(na motywach Listu do Efezjan)

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.
Amen.

 
APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO
29 października 2020 20:11   | Aktualności   | Napisał: Administrator

28 października 2020 roku

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

Więcej…
 
DEKRET
29 października 2020 00:10   | Aktualności   | Napisał: Administrator

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

Więcej…
 
WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI USTANIA PANDEMII, O POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
29 października 2020 00:09   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, Bracia i Siostry, Bracia w kapłańskim posługiwaniu!

Bóg w swoim miłosierdziu wychodzi nam zawsze na spotkanie. Niestrudzenie wzywa każdego z nas do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie (por. KKK 2567). Jedną z form modlitwy jest błagalna prośba. Przez modlitwę prośby wyrażamy
świadomość naszej relacji z Bogiem oraz wiarę, że to On jest Panem naszego losu i życia.

Więcej…
 
OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW
26 października 2020 23:45   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Poznań, 25 października 2020 roku


Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych – spowodowała niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób w naszym kraju.

Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane. „Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. «Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać»” (Evangelium Vitae, 57).

Więcej…
 
ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ
25 października 2020 17:56   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej regulacji.

1. Do obowiązku proboszcza / administratora parafii należy podanie do publicznej wiadomości liczby osób mogących uczestniczyć we Mszy św. i w nabożeństwach (1 os./7 m2). Ze względów praktycznych zaleca się oznaczenie miejsc w kościele z zachowaniem koniecznego dystansu.

2. W aktualnej sytuacji zalecane jest wznowienie transmisji w Internecie Mszy św. niedzielnych odprawianych w kościele parafialnym, a także nabożeństw różańcowych. Nadal usilnie polecam zachowywanie wszystkich norm sanitarnych. Szczególną uwagę zwracam ponadto na udzielanie Komunii św. na rękę, do czego należy wiernych usilnie zachęcać w oparciu o tradycję i naukę Kościoła, przypomniane w dokumencie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP z dnia 3 października 2020 r. Mając na uwadze powagę sytuacji, zobowiązuję celebransów do dezynfekcji rąk przed i po komunikowaniu, jak również do zakładania podczas tej posługi maseczek. Koncelebransów obowiązują one w czasie całej Mszy św.

Więcej…
 
Strona internetowa - informacja.
20 października 2020 21:35   | Napisał: Administrator

Trwają prace nad nową wersją strony. Obecna strona ze względu na starszą wersję systemu bardzo mocno obciąża serwer, dlatego zniknęły niektóre działy i zakładki menu. Na obecnej stronie w najbliższym czasie pojawiać się będą tylko intencje, ogłoszenia i komunikaty. Już niebawem odsłona nowej wersji strony.

Administrator

 
OŚWIADCZANIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
24 października 2020 22:16   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Poznań, dnia 22 października 2020 roku
We wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża


OŚWIADCZANIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO DECYZJI TRYBUNAŁU KONSYTUCYJNEGO

Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego, uznającą aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej.

Tą decyzją stwierdzono, że koncepcja „życia niewartego życia” stoi w jaskrawej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo.

Stosunek do najsłabszych jest – jak nauczał św. Jan Paweł II – miarą demokracji i dobroci społeczeństwa. Każdy człowiek prawego sumienia zdaje sobie sprawę z tego, jak niebywałym barbarzyństwem jest odmawianie prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego chorób.

Ciesząc się ogromnie z tej epokowej zmiany prawa, pamiętajmy teraz o tym, aby dzieci – do których bezpośrednio odnosi się dzisiejsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego – oraz ich rodziny otoczyć szczególną życzliwością i rzeczywistą troską ze strony państwa, społeczeństwa i Kościoła.


✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 
Komunikat Księdza Proboszcza
16 października 2020 18:39   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Drodzy Bracia i Siostry! Kochani Parafianie!

Pandemia przybiera na sile i doświadczamy tego z coraz większą mocą. W ubiegły wtorek podczas nabożeństwa fatimskiego nagle poczułem się bardzo źle. Musiałem wyjść do zakrystii przed zakończeniem różańca, aby uniknąć utraty przytomności. Wielu z Was było tego świadkami. Po kilku minutach poczułem się lepiej, więc mogłem udać się na Probostwo. Mimo, że moje samopoczucie było dobre, od wtorkowego wieczoru postanowiłem poddać się na kilka dni całkowitej izolacji. Skłoniły mnie do tego dane o nowych zakażeniach, które codziennie do nas docierają, a więc i zwiększone prawdopodobienstwo kontaktu z wirusem. Z racji moich obowiązków oraz – chociaż teraz nieco ograniczonych, to jednak koniecznych kontaktów z innymi, chcąc wykluczyć zakażenie koronawirusem, wykonałem z własnej woli w czwartek test na obecność koronawirusa. Wynik otrzymałem w piątek – niestety jest pozytywny.

W związku z tą sytuacją poddajemy się wszelkim zarządzeniom służb sanitarnych. Zarówno ja jak i Księża Wikariusze nie możemy pełnić posługi duszpasterskiej w kościele. Wszystkie osoby, które miały ze mną kontakt w ostatnim czasie, proszone są o kontrolowanie swojego stanu zdrowia, a w razie niepokojących objawów o kontakt z lekarzem rodzinnym.

FUNKCJONOWANIE PARAFII:

Msze święte będą sprawowane o zwykłych godzinach przez naszych Księży Seniorów – Księdza Ludwika Kierasa i Księdza Piotra Płonkę, którzy mieszkają w swoich domach.
W przypadku Mszy św. koncelebrowanej - pierwsza intencja będzie sprawowana przez kapłana w kościele, a drugą intencję sprawuje w tym samym czasie kapłan w naszej kaplicy na probostwie.
Nie będzie porannych nabożeństw.
Kościół został poddany w piątek całkowitej dezynfekcji.
Kancelaria parafialna będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie tylko w sprawach pilnych /zwłaszcza formalności pogrzebowe/ w Domu im. Jana Pawła II od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.00.

Od soboty obowiązują nowe regulacje prawne związane z narastającą pandemią.
Zgodnie z tymi regulacjami w naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach maksymalnie 280 osób. Stosujmy się do tych regulacji. Zachowujmy dystans.
Proszę o zdrowy rozsądek i stosowanie podstawowych reguł czyli zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

Polecam się wspólnotowej i Waszej osobistej modlitwie różańcowej, proszę o modlitwę także w imieniu Księdza Mateusza i Księdza Marcina.
Pamiętajmy o wszystkich chorych, zakażonych koronawirusem, o całej Służbie zdrowia, która z tak wielkim poświęceniem służy nam wszystkim!
Módlmy się za siebie wzajemnie!

Święty Wojciechu Patronie nasz
Racz z wiekuistej światłości
Z Bogarodzicą Dziewicą wraz
Złączyć nas więźbą miłości!

Serdecznie Was pozdrawiam!

W duchowej jedności z modlitewną pamięcią
Wasz Proboszcz Ks. Damian Wojtyczka

 
KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP
10 października 2020 22:30   | Aktualności   | Napisał: Administrator

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Więcej…
 
PLAN PROWADZENIA RÓŻAŃCA
27 września 2020 00:00   | Aktualności   | Napisał: Administrator

PLAN PROWADZENIA RÓŻAŃCA

01.10 CZWARTEK - Koło Misyjne
02.10 PIĄTEK - Róże Różańcowe
03.10 SOBOTA
04.10 NIEDZIELA - Siostry Służebniczki
05.10 PONIEDZIAŁEK - Domowy Kościół
06.10 WTOREK - Dzieci Maryi
07.10 ŚRODA - Ministranci młodsi
08.10 CZWARTEK - SP 1 kl. I-IV
09.10 PIĄTEK - Oaza, młodzież
10.10 SOBOTA
11.10 NIEDZIELA - Nadzwyczajni Szafarze
12.10 PONIEDZIAŁEK - Ministranci starsi, lektorzy
13.10 WTOREK - Matki Bożej Fatimskiej
14.10 ŚRODA - Apostolstwo Dobrej Śmierci
15.10 CZWARTEK - SP nr 1 kl. V-VIII
16.10 PIĄTEK - L.O. kl. 1-3
17.10 SOBOTA
18.10 NIEDZIELA - Koło Misyjne
19.10 PONIEDZIAŁEK - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
20.10 WTOREK - Ministranci najstarsi
21.10 ŚRODA - III Zakon św. Franciszka
22.10 CZWARTE - SP 2 kl. I-IV
23.10 PIĄTEK - Bractwo Św. Wojciecha
24.10 SOBOTA
25.10 NIEDZIELA - dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego
26.10 PONIEDZIAŁEK - Zespół Caritas
27.10 WTOREK - Koło Misyjne
28.10 ŚRODA - Grupa Modlitewna
29.10 CZWARTEK - SP 2 kl. V-VIII
30.10 PIĄTEK - Apostolat Margaretka
31.10 SOBOTA

 
ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.
21 czerwca 2020 14:21   | Aktualności   | Napisał: Administrator

1. W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społecznokościelnej – zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust
i nosa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze powinni systematycznie informować.

Więcej…
 
Zarządzenie Metropolity katowickiego odnośnie co do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dnia 28.05.2020r.
28 maja 2020 22:04   | Aktualności   | Napisał: Administrator

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

Więcej…