Dzisiaj jest sobota, 26 Wrz 2020
Duszpasterze w naszej parafii

Ks. proboszcz Damian Wojtyczka

Ks. Proboszcz Damian Wojtyczka Urodził się 13 września 1962r. w Mysłowicach.
Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. W latach 1981-1988 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W czasie trwania studiów odbył roczny staż pracy – pracował przy budowie Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach (IX 1984 – VI 1985).

8 marca 1987 roku (w I Niedzielę Wielkiego Postu) przyjął święcenia diakonatu w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach z rąk Ks. Biskupa Janusza Zimniaka.

W okresie Wielkiego Postu 1988 roku odbywał diakonacki staż Duszpasterski w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. Po zdaniu egzaminu magisterskiego przyjął święcenia prezbiteriatu z rąk Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia 14 maja 1988r. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa – Króla.

Po zastępstwach wakacyjnych w parafii rodzinnej (NSPJ w Mysłowicach) oraz Matki Bożej Szkaplerznej w Jejkowicach, pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Jadwigi w Rybniku (1988-1991).

Kolejnymi placówkami duszpasterskimi były:
- parafia Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie (1991-1995)
- parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce (1995-1998)
- parafia św. Floriana w Chorzowie (1998-2001)
- parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach Brynowie (2001-2005).

Od 2003 roku jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej przy Metropolicie Górnośląskim.

W 2004 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem jego badań naukowych jest działalność arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego.

31 maja 2005r. dekretem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia został mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Radzionkowie z poleceniem kanonicznego objęcia parafii 31 lipca 2005 roku.

Od 1.01.2016r. - Dziekan Dekanatu Piekary Śląskie.

 

Ks. Marcin Maszczyk

Urodził się 25.08.1974 r. w Katowicach. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na osiedlu Tysiąclecia. Otrzymał święcenia diakonatu z rąk ks. Biskupa Gerarda Bernackiego w parafii Ducha Świętego w Tychach. Staż diakonacki odbywał w parafii Bożego Ciała i św. Barbary w Rybniku-Niewiadomiu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia 15.05.1999 r w katedrze w Katowicach.

Na pierwszą placówkę duszpasterską został posłany do Bierunia Starego do parafii św. Bartłomieja. Trzy lata później do Katowic, do parafii Przemienienia Pańskiego. Po czterech latach rozpoczął posługę w parafii św. Antoniego w Chorzowie. Następnie, po trzech latach, został przeniesiony do Jastrzębia-Zdroju, do parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie posługiwał przez sześć lat. Kolejną parafią była Ruda Śląska – parafia Matki Bożej Różańcowej, a po czterech latach dekretem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca został przeniesiony do Radzionkowa, do parafii św. Wojciecha.

W parafii opiekuje się: Zespołem Misyjnym, Dziećmi Maryi, Domowym Kościołem, prowadzi katechezę dla dorosłych, organizuje adwentowe i wielkopostne dni skupienia dla małżeństw, a także pomaga tworzyć gazetkę parafialną Adalbertus.

 

Ks. Mateusz Kozielski

Urodził 24.03.1992r. w Rybniku. Pochodzi z parafii Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk Ks. Biskupa Marka Szkudło 27.02.2016r. w swojej rodzinnej parafii w Jejkowicach. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca 13.05.2017 r. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Jako diakon odbywał swój staż w parafii Wszystkich Świętych w Jastrzębiu Zdroju - Szerokiej, a od 31.08.2017r. jest wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie.
W parafii opiekuje się następującymi wspólnotami i grupami: Zespół Misyjny, ministranci, duszpasterstwo dzieci, Domowy Kościół, grupa modlitewna, adwentowy i wielkopostny dzień skupienia dla małżeństw, duszpasterstwo bierzmowanych.
Jego hasło prymicyjne to: „Bogu ufam, nie będę się lękał” (Ps 56, 12)