Dzisiaj jest czwartek, 17 Cze 2021
Modlitwa o beatyfikację o. Ludwika Wrodarczyka OMI
Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI

Panie i Boże nasz, bądź uwielbiony w swoim kapłanie Ludwiku, misjonarzu, wiernym synu Maryi Niepokalanej.

Bądź uwielbiony za dar jego profetycznej wiary, za jego ufność w potęgę modlitwy i za kapłańską gorliwość, z jaką służył dziełu Twojej miłości.

Bądź uwielbiony, że z Twoim słowem miłosierdzia i pojednania niestrudzenie przekraczał wszelkie ludzkie granice, aby wszyscy stanowili jedno w chwaleniu Ciebie, a zwłaszcza biedni i opuszczeni.

Bądź uwielbiony za dar męstwa, z jakim przyjął męczeńską śmierć i nie chciał chronić swego życia, ale je wydał w ręce ludzkiej złości na okup za Twoje rozproszone dzieci.

Ojcze Miłosierdzia, przez wzgląd na swego sługę, ojca Ludwika i dla większej chwały Twojej przez ukazanie jego świętości, udziel mi łaski ..., o którą Cię proszę przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała...

 

 

"Od Pana Jezusa otrzymałem jako podarek i order - krzyż, który mam nosić idąc za nim." - fr. Ludwik Wrodarczyk (15 sierpnia 1930 roku)

"Będę wysławiał imię Twoje na wieki, bo wielkie jest miłosierdzie Twe nademną" (Ps. 85) - z obrazka prymicyjnego o. Ludwika (13 czerwca 1933r.)

"Abym ubogim opowiadał Ewangelię posłał mnie Pan" - hasło OO. oblatów

"Idź, umacniaj braci twoich ... Głoś Królestwo Boże" - ks. bp Walenty Dymek (10 czerwca 1933r.)