Dzisiaj jest środa, 12 Maj 2021
10 lat minęło... SRK w Radzionkowie
poniedziałek, 02 maja 2011 17:06
Napisał: Ireneusz Musialik

10 lat minęło...W ostatnich dniach marca br. minęło równo dziesięć lat od chwili, gdy siedmiosobowa grupa parafian od św. Wojciecha, zainspirowana przez ówczesnego Księdza Proboszcza - dra Jana Grzesicę, zaszczepiła na radzionkowskim gruncie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Wszystko odbyło się wtedy zgodnie ze Statutem SRK - i niemalże od następnego dnia mieszkańcy Radzionkowa zauważyli, że w parafii zaczyna dziać się coś nowego. Nowo wybrany Zarząd w pierwszych dniach kwietnia 2001 r. nawiązał kontakt z różnymi podmiotami życia parafialnego i publicznego nie tylko w swojej parafii, ale również w poza nią. Można by rzec, że była to ekspansja na te płaszczyzny życia parafialno - społecznego, które albo były niezagospodarowane dotąd, albo „zarezerwowane” przez inne organizacje i instytucje. Wiele miejsca zajęło by mi tu  wyliczanie inicjatyw, działań i zorganizowanych przedsięwzięć, które rodziły się na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych Stowarzyszenia, odbywanych w Domu Parafialnym Jana Pawła II. Działania te wielokrotnie głęboko w wchodziły w sprawy, którymi żyły rodziny naszej i ościennych parafii. Płaszczyzny, na których działało - i nadal działa - Koło Lokalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II przy parafii p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie,  to:
- formacja własna (spotkania comiesięczne, spotkania tematyczne, dni skupienia, rekolekcje, spotkania opłatkowo - kolędowe),
- pomoc duszpasterska (organizacja nabożeństw Drogi Krzyżowej ulicami miasta, spotkań i czuwań modlitewnych, nabożeństw 2 kwietnia na Placu Jana Pawła II, budowa ołtarzy na święto Bożego Ciała),
- działalność charytatywna (akcje: „rodzina-rodzinie”, „dary świątecznego stołu”, PEAD ),
- materialne wspieranie potrzebujących (kolonie dla dzieci, pomoc powodzianom, ofiarom przemocy, ludziom chorym, rodzinom ubogim, samotnym matkom, młodzieży i ludziom starszym),
- kultura społeczna (organizacja „Ciderfestu”, bale charytatywne, projekcje filmowe, wydanie książek, organizacja konkursów, sympozjów, wystaw, koncertów),
- sport (organizacji turniejów piłki nożnej, biegi, wyścigi rowerowe, turnieje szachowe, wyjazdy na narty),
- turystyka (pielgrzymki, wycieczki, rajdy, współ-wyjazdy Francuzami z diecezji nicejskiej),
- życie społeczno - polityczne (spotkania z posłami i senatorami RP, samorządowcami, udział w wyborach i współrządzenie gminą, prelekcje, wizyty w Sejmie i Senacie, pełnienie funkcji ławników w Sądach: Okręgowym w Gliwicach i Rejonowym w Tarnowskich Górach),
- świadectwa życia wiarą (postawienie krzyża, opieka nad krzyżami, organizacja akcji zbierania podpisów w obronie życia),
- pielęgnacja historii (tablice poległych górników, coroczne obchody męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, współpraca z IPN, obchody rocznicowe).
Mimo wielu przeszkód natury organizacyjnej i logistycznej (Stowarzyszenie korzysta z gościnności Domu Parafialnego, samochodów, komputerów i telefonów prywatnych swoich członków) - grupa „zapaleńców” z SRK działa nadal i stanowi istotną część życia społecznego Radzionkowa. Działanie w SRK jest pracą całkowicie społeczną - nie dającą swoim członkom absolutnie żadnych korzyści materialnych. Ale daje coś, czego członkom SRK mogą pozazdrościć inne - bardziej „profesjonalne” organizacje. Jest to poczucie własnej, dobrze spełnionej służby wobec drugiego człowieka. Jest to współuczestniczenie w ewangelicznej doli i niedoli ludzi żyjących teraz i tutaj. Członkowie SRK, to ludzie którzy nie oczekują pochwał i wyróżnień - wystarcza im codzienny uśmiech od tych, którym dali cząstkę swojego serca. Koło SRK przeżywa w tym roku swój mały jubileusz. Przez te 10 lat uczestniczyło w pracach Koła ponad sto osób. Tych „gorliwych” i wiernych jest obecnie nieco ponad dwudziestu. Życzmy im i sobie, aby takich jak oni nigdy nie zabrakło w Radzionkowie, bo wszak „żniwo wielkie, ale robotników mało...”.

Irek Musialik - sekretarz Koła.

Koło Lokalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II  przy parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie:
- obecnie Koło liczy 35 członków,
- Prezesem Koła jest Rudolf Sobczyk,
- Zarząd Koła: Anna Stypa - z-ca Prezesa, Ireneusz Musialik - sekretarz, Krystyna Namysło - skarbnik, Jan Moj - członek zarządu, Andrzej Urzędniczok - członek zarządu.
- Asystent kościelny: ks. Proboszcz Damian Wojtyczka.

SRK :: Msza na 10-lecie SRK :: Wspólne spotkanie na 10-lecie

Z okazji 10 rocznicy działalności Koła odbyły się uroczystości jubileuszowe w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich członków i sympatyków Koła odprawili księża Proboszczowie: Damian Wojtyczka i Ernest Grajcke (były Proboszcz). Po Mszy św., w domu parafialnym im. Jana Pawła II, odbyło się spotkanie członków Koła i zaproszonych gości. W atmosferze rodzinnego spotkania przy stole, prezes Koła - Rudolf Sobczyk odbierał gratulacje i podziękowania i gratulacje dla członków Koła za 10-letni okres działalności, dziękując jednocześnie wszystkim członkom i sympatykom Koła, ofiarodawcom i współpracownikom Koła, za wspólny trud współkształtowania radzionkowskiej rzeczywistości w ciągu minionych lat. Spośród gości głos zabrali posłowie do Sejmu RP - Maria Nowak, Wojciech Szarama i Tadeusz Wita, Burmistrz Radzionkowa - Gabriel Tobor, Paweł Bomba - Prezes Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego, przedstawiciele młodzieży i organizacji działających przy parafii. W popołudniowej części uroczystości znany katolicki publicysta i pisarz, senator RP - Czesław Ryszka, gość specjalny Koła - wygłosił wykład pt. „Święty XXI wieku Jan Paweł II”, po którym odbyła się promocja jego najnowszej książki pod tym samym tytułem.

SRK :: Gratulacje SRK :: Czesław Ryszka