Dzisiaj jest sobota, 26 Wrz 2020
Hymn beatyfikacji Jana Pawła II
czwartek, 05 maja 2011 17:00
Napisał: Administrator

www.karol-wojtyla.org - strona o beatyfikacji i kanonizacji JP2 i nie tylko.

Przechodząc dalej do artykułu możesz zobaczyć tekst hymnu w języku polskim i włoski.

 

Rit. Aprite le porte a Cristo!
Non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore
all’Amore di Dio.

 

Ref. Otwórzcie drzwi Chrystusowi,
nie lękajcie się,
otwórzcie na oścież swe serca
na Bożą miłość.

 

1. Testimone di speranza
per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore
sulle strade del mondo. Rit.

 

1. Świadku nadziei
dla czekających na zbawienie
pielgrzymie miłości
na drogach świata. Ref

 

2. Vero padre per i giovani
che inviasti per il mondo,
sentinelle del mattino,
segno vivo di speranza. Rit.

 

2. Prawdziwy ojcze dla młodych
których posłałeś do świata,
jako zwiastuny poranka,
żywy znak nadziei. Ref.

 

3. Testimone della fede
che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova
confermasti i tuoi fratelli. Rit.

 

3. Świadku wiary
głoszonej twym życiem,
niezachwiany i silny w próbie
umocniłeś swych braci. Ref.

 

4. Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell'amore. Rit.

 

4. Nauczałeś każdego człowieka
piękna życia
wskazując rodzinę
jako znak miłości. Ref.

 

5. Portatore della pace
ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra le genti
nunzio di misericordia. Rit.

 

5. Niosący pokój
i zwiastunie sprawiedliwości,
stałeś się między ludźmi
głosicielem miłosierdzia. Ref.

 

6. Nel dolore rivelasti
a potenza della Croce.
Guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell'amore. Rit.

 

6. W cierpieniu ukazałeś
moc Krzyża.
Kieruj zawsze swych braci
drogami miłości. Ref.

 

7. Nella Madre del Signore
ci indicasti una guida,
nella sua intercessione
la potenza della grazia. Rit.

 

7. W Matce Pana
wskazałaś nam przewodniczkę,
a w jej wstawiennictwie
moc łaski. Ref.

 

8. Padre di misericordia,
Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d'Amore,
a te, Trinità, sia gloria. Amen. Rit.
8. Ojcze miłosierdzia,
Synu, nasz Odkupicielu,
Duchu Święty Miłości
Tobie Trójco niech będzie chwała. Amen. Ref.