Dzisiaj jest środa, 08 Lip 2020
Miejsce ostatniej wieczerzy - Wieczernik - Ziemia Święta
niedziela, 29 marca 2015 00:00
Napisał: ziemiaswietaprzewodnik.pl

Wieczernik to miejsce, w którym miała miejsce Ostatnia Wieczerza. Tam również schronili się apostołowie podczas męki. Tutaj Zmartwychwstały spotykał się z uczniami. Sala na Górze stała się świadkiem narodzin Kościoła podczas wylania Ducha Świętego. Również po wniebowstąpieniu kamienna średniowieczna posadzka gościła członków pierwszych wspólnot chrześcijańskich po wniebowstąpieniu.

"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, (28) bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 26-27).

To był pierwszy Kościół i matka wszystkich kościołów, a wierni nadali mu imię Syjon, (w odniesieniu do Góry, na której wznosiła się Świątynia Starego Testamentu Jerozolimska), co miało oznaczać nowy początek – budowanie nowej rzeczywistości kościoła Jezusa, Nowej Świątyni Jahwe którą zbudował Jezus zakładając Kościół.

Wieczernik - Sala na Górze
 

Dowodem na historyczną autentyczność tego miejsca można znaleźć na niższym poziomie budowli, gdzie znajduje się cenotaf (symboliczny grób) poświęcony Dawidowi. Wewnątrz znajduje się nisza skierowana na wschód, która była punktem orientacyjnym dla pierwszych judeochrześcijan, kultywujących wciąż żydowską tradycję modlitwy skierowanej na wschód. 

Cenotaf Króla Dawida

W IV w. powstała tu wielka wspaniała Bazylika Święty Syjon, w której znajdowały się kolumna biczowania i relikwie św. Stefana, a dzień 25.12 był poświęcony Dawidowi i św. Jakubowi, pierwszemu biskupowi Jerozolimy.

Świątynia ta zburzona została w czasie najazdów islamskich, a odbudowana przez Krzyżowców.

Krzyżowcy odbudowali: kościół trzynawowy. Nawa Północna była poświęcona zaśnięciu NMP. Z nawy południowej można było wejść do wyższej Sali upamiętniającej Zesłanie Ducha Świętego, a potem niższej przypominającej obmycie nóg. Krzyżowcy postawili tu cenotaf, poświęcony św. Dawidowi.

Cenotaf był powodem roszczeń judaizmu i islamu do Syjonu, gdyż muzułmanie również czcili Patriarchę Dawida. Zamieszanie historyczne powstało z wygłoszonego przez św. Piotra kazania, w którym powiedział : „Trwali w nauce apostołów i we wspólnocie. Patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który zostaje pochowany u nas aż po dzień dzisiejszy” (Dz 2,26).

Miasto Dawidowe

Właściwym miastem Dawidowym był Ofel, zwany inaczej Syjonem i właśnie tam Dawid został pochowany. Jest to w stosunku do chrześcijańskiego Syjonu druga, południowa strona Wzgórza. Niemniej jednak cenotaf Dawida stał się kartą przetargową w rękach trzech religii.

Ofel - Miasto dawidowe w 1000 r. p. n. e.

Od XVI do XIX w. wieczernik był w rękach Islamu, a chrześcijanie nie mieli tam prawa wstępu. Obecnie Wieczernik należy do władz hebrajskich. Chrześcijanie mogą odwiedzać to miejsce, a le nie mogą sprawować kultu. Jest to możliwe w pobliskim klasztorze Franciszkańskim – Cicolino (Mały Wieczernik).

W ogólnie dostępnej sali znajdują się schody prowadzące do Górnej Sali – miejsca Zesłania Ducha Świętego, gdzie tylko raz w roku, w tygodniu Jedności można zwiedzać to miejsce i sprawować formę kultu. Po przeciwległej stronie sali znajduje się niższe pomieszczenie z cenotafem, które oddano do kultu Żydom.

---------------------------------------artykuł pochodzi ze strony: ziemiaswietaprzewodnik.pl