Dzisiaj jest niedziela, 16 Sty 2022
Wielka Sobota
sobota, 15 kwietnia 2017 00:00
Napisał: Administrator

Wielka Sobota – to drugi dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. Liturgia Wielkiej Soboty jest przepełniona symbolami naszej wiary. Rozpoczyna się ona późnym wieczorem. Kapłani wraz ze służbą liturgiczną gromadzą się najpierw przed ogniskiem, które zapalone jest gdzieś blisko kościoła. Najpierw następuje poświęcenie ognia. Potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Podczas tych czynności mówi „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”. Następnie zapala od ogniska paschał jak również kadzidło.

Teraz procesyjnie paschał jest wnoszony do świątyni. Światło paschału jaśnieje w ciemności jest symbolem Zmartwychwstałego Pana, który rozproszył mroki zła. Procesja zatrzymuje się trzy razy, a kapłan woła „Światło Chrystusa”, lud Boży odpowiada „Bogu niech będą dzięki”. Za trzecim razem podczas zawołania zapala się wszystkie światła w kościele. Potem kapłan śpiewa orędzie wielkanocne, które wyjaśnia znaczenie światła: „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (...) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...) O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (...)”.

Po Liturgii Światła rozpoczyna się Liturgia Słowa, która jest niezwykle rozbudowana – może składać się z aż dziewięciu czytań. Liturgia Słowa opowiada całą historię Zbawienia: od stworzenia świata, grzech pierworodny, niewolę Egipską, aż po wyzwolenie z kajdanów zła przez śmierć Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie, w którym my mamy uczestnictwo poprzez chrzest.

Kolejną częścią uroczystości jest Liturgia chrzcielna. W dawnych czasach odbywały się w tej części liturgii chrzty. Najpierw śpiewamy skróconą Litanie do Wszystkich Świętych, następnie kapłan święci wodę. Przynosi się paschał, który zanurza się i wynurza z wody, jest to symbol, że wraz z Chrystusem zanurzamy się czyli umieramy i wynurzamy poprzez Zmartwychwstanie. Teraz następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą.

Po Liturgii chrzcielnej następuje Liturgia Eucharystyczna. Na zakończenie Liturgii odbywa się procesja rezurekcyjna, czyli ukazanie całemu światu radości ze Zmartwychwstania Chrystusa. W procesji niesie się trzy symbole Zmartwychwstałego Pana: krzyż ze stułą, paschał i figurkę Zmartwychwstałego. W procesji niesie się również Najświętszy Sakrament pod baldachimem.  Po procesji śpiewa się uroczyste „Te deum” i błogosławi Najświetszym Sakramentem.

Święcenie pokarmów
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów.