Dzisiaj jest niedziela, 16 Sty 2022
Niedziela Dobrego Pasterza
niedziela, 17 kwietnia 2016 00:00
Napisał: Administrator

"Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie."
IV Niedziela Wielkanocna tzw. Niedziela Dobrego Pasterza otwiera Tydzień Modlitw o Powołania. Co roku z okazji tego Dnia papież kieruje do wierzących swoje orędzie. Kościół przypomina w tych dniach o potrzebie troski o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i konsekrowanego w instytutach świeckich.
Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.
W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.