Dzisiaj jest wtorek, 26 Mar 2019
Wieczór rodzinnej modlitwy z bł. Janem Pawłem II
niedziela, 21 października 2012 16:16
Napisał: Administrator

WIECZÓR RODZINNEJ MODLITWY Z BŁ. JANEM PAWŁEM II WOKÓŁ ISKRY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I WIARY 22.10.2012 r., godz. 21.37
Rodzina gromadzi się w wyznaczonym miejscu. Należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż, lampion z iskrą Bożego Miłosierdzia, księga Pisma Św., obrazek Bożego Miłosierdzia. Najlepiej jeśli modlitwę poprowadzi ojciec, bądź dziadek.

1. Prowadzący modlitwę: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

2. Odczytanie słów z księgi Pisma Świętego: 

„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak
i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. 
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu”
(Ef 4,25-27.29-32; 5,1n).
Chwila milczenia
3. Ojciec lub matka mówi te lub podobne słowa:
W ten szczególny wieczór gromadzimy się wokół iskry Bożego Miłosierdzia i wiary, która dotarła do nas z sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Łagiewnik, gdzie bł. Jan Paweł II zawierzył nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Mówił wtedy: „Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca  obietnica Pana Jezusa, że stad ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”
Iskra Bożego Miłosierdzia ma przypomnieć naszej rodzinie: 
-  o Bożej miłości, której doświadczamy, 
- o miłosierdziu, które powinniśmy  okazywać sobie nawzajem, aby zniknęło to co złe spośród nas 
- i o wierze, na której powinniśmy budować nasze osobiste i rodzinne szczęście.

4. Śpiew: Jezu, ufam Tobie
5. Ktoś z rodziny prowadzi modlitwę:
Panie Jezu Chryste, Ty mieszkając w nazaretańskiej rodzinie uświęciłeś swoją obecnością tę wspólnotę życia i miłości. Racz pobłogosławić naszą rodziną, aby zgodnie
z zachętą bł. Jana Pawła II stawała się prawdziwym domowym Kościołem:

 
Powtarzamy po każdym wezwaniu: Prosimy Cię, Panie!  

o głęboką wiarę dla małżonków, rodziców i dzieci;
o dar wspólnej modlitwy rodzinnej;
o łaskę chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w gronie rodzinnym;
o wzajemną miłość członków naszej rodziny;
o zaufanie i zdolność przebaczania;
o radość, pogodę ducha i pokój;
o umiejętność pokonywania codziennych trudności;
o otwarcie na nowe życie;
o szacunek dla osób starszych;
o gotowość pomocy potrzebującym;
o wszystkie łaski potrzebne w życiu rodzinnym.
 
O, miłosierny Jezu, uczyń naszą rodzinę swoim królestwem, królestwem prawdy
i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prowadź nas, mocą swego Ducha, do domu Ojca w niebie, gdzie otrzesz wszelką łzę z naszych oczu i dasz nam udział w pełni niebieskich radości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

6. Prowadzący: odmówmy teraz dziesiątkę różańca świętego prosząc o łaskę owocnego przeżycia roku wiary oraz o umocnienie rodziny we wzajemnej miłości.
Wszyscy odmawiają dziesiątkę różańca św.

7. Śpiew: Jest zakątek na tej ziemi
8. Ktoś z rodziny odmawia modlitwę:
Błogosławiony Janie Pawle, błogosław nam z twojego okna w Niebie!
Błogosław naszej rodzinie!
Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę,
tę cenną i nieodzowną iskrę z Nieba,
w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie, Boży dar.
Janie Pawle, osłaniaj naszą rodzinę swoją modlitwą.
Ratuj wszystkie małżeństwa i rodziny.
Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski.
Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.
Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej
Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła.
Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i o godności miłości małżeńskiej,
która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję.
Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej,
która jest cząstką i warunkiem miłości.
Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin.
szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą:
„Rodzino, bądź tym, czym jesteś”.
Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania.
Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości.
Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły.
Wzywaj nas w tym Roku Wiary, abyśmy „wypływali na głębię”,
przezwyciężając powierzchowne przeżywanie wiary
i subiektywizm w przyjmowaniu zasad moralnych.
Niech nasza rodzina będzie „Bogiem silna”. Amen.

9. Śpiew: Apel Jasnogórski (Maryjo Królowo Polski)

10. Modlitwa: Pod Twoją obronę

11. Prowadzący modlitwę: Zróbmy teraz w ciszy krótki rachunek sumienia i zastanówmy się czym dzisiaj obraziliśmy Boga, w jaki sposób osłabiliśmy się w wierze, jakie dobro zaniedbaliśmy?
Chwila milczenia
12. Modlitwa: Ach żałuję za me złości

13. Wszyscy przekazują sobie teraz znak pokoju wypowiadając wzajemnie do siebie słowa: Przepraszam, przebaczam. Dobrze, że jesteś.
14. Prowadzący mówi na zakończenie: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen

Przygotował: ks. Robert Kaczmarek