Dzisiaj jest piątek, 03 Lip 2020
Konkurs „Moje spotkanie z Janem Pawłem II. Wspomnienia, refleksje, wpływ na życie.”
niedziela, 26 stycznia 2014 22:19
Napisał: Administrator

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje konkurs pt. „Moje spotkanie z Janem Pawłem II. Wspomnienia, refleksje, wpływ na życie.”.
Celem konkursu jest zaprezentowanie osobistych przeżyć i refleksji związanych ze spotkaniami z Janem Pawłem II w czasie Jego pielgrzymek do Polski czy innych krajów jak również audiencji w Watykanie czy Castel Gandolfo.

 

Regulamin konkursu „Moje spotkanie z Janem Pawłem II. Wspomnienia, relacje, wpływ na życie.”

1. Tematem i celem konkursu jest  zaprezentowanie osobistych relacji, przeżyć i refleksji związanych ze spotkaniami z Janem Pawłem II w trakcie jego pielgrzymek do Polski czy innych krajów, jak i audiencji mających miejsce w Watykanie czy Castel Gandolfo.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej przy Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie.

3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: I – do lat 16, II – powyżej 16 roku życia, przy czym młodsi uczestnicy konkursu mogą zebrać wspomnienia czy relacje osób starszych uczestniczących w spotkaniach z papieżem.

4. Prace konkursowe mogą mieć postać pisaną (relacje, wspomnienia, dziennik, reportaż itd), albumu z fotografiami i  z opisem, prezentacji multimedialnej lub filmu, w  popularnych formatach zapisu np. doc, odt ppt, odp,mov, avi.

5. Organizatorzy określają limity prac: dla pisanych do 8 stron znormalizowanego wydruku komputerowego,  album do 10 stron, prezentacja multimedialna do 15 slajdów, film do 15 minut.

6. Do prac na osobnej kartce należy dołączyć metryczkę zwierającą: imię, nazwisko, wiek autora, jego miejsce zamieszkanie, email, telefon kontaktowy oraz indywidualny temat pracy.

7. Prace należy składać w terminie do 30 kwietnia br. w kancelarii parafialnej.

8. Prace będzie oceniało jury w składzie:
Ks. Proboszcz Damian Wojtyczka – Przewodniczący jury
Maria Kielar – Czapla
Jan Moj
Marek Minas
Jarosław Wroński

9. Jury będzie oceniało wartość historyczną pracy, pomysł, oryginalność, twórczość i technikę i staranność wykonania.

10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w lokalnych mediach. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się nagrody I stopnia, II stopnia, III stopnia oraz wyróżnienia.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na tegorocznym Festynie Parafialnym Cider Fest.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania całości lub fragmentów prac.

13. Szczegółowych informacji udziela Jan Moj.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu