Dzisiaj jest czwartek, 09 Lip 2020
Parafialne Koło Przyjaciół Misji
Napisał: Administrator

Działalność naszego Koła wynika z misyjnej natury Kościoła.
Ojciec Święty – św. Jan Paweł II podkreślał, że wezwanie Chrystusa „idźcie i wy do mojej winnicy” dotyczy także świeckich.
Każdy wierzący jest odpowiedzialny za misję głoszenia Chrystusa. W sposób szczególny czynią to misjonarze i misjonarki, a my łączymy się z nimi poprzez pomoc duchową i materialną.

Koło Przyjaciół Misji w naszej Parafii Św. Wojciecha rozpoczęło swoją działalność 14 IX 1995 r. - w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Na spotkaniu inaugurującym pracę Koła, o. Roman Woźnica – klaretyn z Wybrzeża Kości Słoniowej udzielił misyjnego błogosławieństwa zebranym. Statut Koła Misyjnego przyjął ks. dr Jan Grzesica – ówczesny proboszcz parafii.

W roku bieżącym dziękujemy Panu Bogu za 20-letnią współpracę z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary.
Koło Misyjne powstało z inicjatywny przyjaciół o. Eugeniusza Paruzela, misjonarza klaretyna, który podejmował pracę ewangelizacyjną na misji w Bouafle na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Wspólnotę Koła Przyjaciół Misji tworzą członkowie – obecnie 40 osób, oraz sympatycy w grupie 23 osób. Opiekunem naszym jest ks. Marcin Maszczyk.

Głównym celem comiesięcznych spotkań są:
- modlitwa w intencji misji
- formacja związana z rozbudzaniem  zainteresowania działalnością misyjną Kościoła
- poznawanie sytuacji misyjnej we współczesnym świecie i specyfiki pracy na misjach.
Tworzymy zatem zaplecze duchowe jak i materialne dla misjonarzy. Modlitwa nasza za misje i misjonarzy wspiera misyjne dzieło Kościoła. Współpracując z misjonarzami pogłębiamy również naszą wiarę. Pomagamy misjonarzom przeżyć rozłąkę z najbliższymi, z rodziną i ojczyzną. Cieszymy się gdy ich troski są naszymi troskami.

Częstymi gośćmi naszych spotkań są misjonarze i siostry misjonarki przebywające na urlopach w kraju.
Współpracujemy z Dziełem Misyjnym Archidiecezji Katowickiej, Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie, Polską Fundacją dla Afryki, Towarzystwem Trędowatych im. bł. Jana Beyzyma w Krakowie, Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” oraz wieloma zgromadzeniami zakonnymi m. in.: S.S. Misjonarkami Miłości, Służebniczkami NMP, Klaweriankami O.O. Klaretynami, Kapucynami, Salezjanami, Oblatami i Werbistami.

Przynależymy również do Papieskiego Działa Rozkrzewiania Wiary oraz Międzynarodowego Ruchu Współpracowników bł. Matki Teresy z Kalkuty.
Podejmując modlitwę za Misje zawiązały się wśród nas Misyjne Róże Różańcowe: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Franciszka Xawerego i bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.
W intencjach misjonarzy ofiarujemy comiesięczne Msze św. oraz prowadzimy cotygodniową modlitwę różańcową w naszym kościele w każdy wtorek przed wieczorną Mszą św.
Zarząd Koła prowadzi stałą wymienną korespondencję z misjonarzami, dzielimy się informacjami na temat publikacji misyjnych, propagujemy książki i czasopisma misyjne.
Składki członków Koła Misyjnego i ofiary sympatyków pozwalają nam na wsparcie materialne wielu akcji i placówek misyjnych. Były to m.in. pomoc dla Rwandy, pomoc przy budowie studni w Sudanie,  w ośrodkach trędowatych na Madagaskarze i w Indiach, a także wsparcie budowy kaplic i kościołów misyjnych.

Koło nasze pielgrzymuje do Sanktuariów patronów misji: św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku, św. Jacka w Kamieniu Śląskim i innych miejsc kultu religijnego, aby wypraszać wstawiennictwo  Świętych Patronów dla misjonarzy.
Chrystus zaprasza nas wszystkich do Dzieła Misyjnego, aby krzewić ideę misyjną w naszej Wspólnocie Parafialnej i w swoim środowisku.
Otwórzmy serca na to wezwanie.
Misje czekają na nasza modlitwę, nasze serce i ofiarę.
Dziękujemy Bogu za ten dar, który otrzymaliśmy.
Zapraszamy na nasze comiesięczne - niedzielne spotkania misyjne. 
 
Nasi patroni misyjni:

 

św. Teresa od Dzieciątka Jezus       św. Franciszek Ksawery  św. Jacek Odrowąż 
     
 św. Wojciech  bł. Maria Teresa Ledóchowska     św. Jan Paweł II