Dzisiaj jest sobota, 21 Paź 2017
Intencje Mszalne od 15.10 do 22.10.2017r.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - MISJE ŚWIĘTE -    15 X 2017

6.00 - W intencji Parafian.

7.15 - Za + Jana Tobor w I rocznicę śmierci.

8.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Zygmunta i Ruty Tomczyk z okazji 55 rocz. śl. oraz w int. Zygmunta z okazji 80 rocz. ur. i Ruty z okazji 75 rocz. ur., z podzięk. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

10.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i Św. Wojciecha w int. Ewy Golus z okazji 50 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

11.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Stanisława i Łucji Tobor z okazji 50 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

14.30 - Uroczyste zakończenie Misji Świętych.

16.00 - O Boże błogosławieństwo dla Rocznych Dzieci, ich Rodziców i Rodziców Chrzestnych.

17.15 - RÓŻANIEC.

18.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Zbigniewa i Danuty Górniak z okazji 40 rocz. śl. oraz w int. wnuka Pawła Górniak z okazji 1 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD


PONIEDZIAŁEK Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska    16 X 2017

6.30 - Wspólna za Zmarłych.

7.30 - 1) Za ++ Agnieszkę Renka w 10 rocz. śm., męża Pawła, rodziców Ludwika i Paulinę Wrodarczyk, Józefa i Paulinę Renka, rodzeństwo z obu stron, Jerzego i Agnieszkę Nizler, Józefę Gałeczka; 2) Za + Małgorzatę Szulc na pamiątkę ur..

11.00 - W intencji Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z okazji Święta Patronalnego.

18.00 - 1) Za ++ Konrada Michalski, synów Andrzeja i Huberta, Bronisława i Marcina Zdebel, Agnieszkę i Filipa Michalski, Monikę i Jana Wrodarczyk, rodzeństwo z obu stron; 2) Za + żonę i matkę Jadwigę Pietryga na pamiątkę ur..


WTOREK Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.    17 X 2017

6.30 - 1) Za + męża Pawła Szulc w kolejną rocz. śm.; 2) Za ++ matkę Helenę Pniok w kolejną rocz. śm., ojca Antoniego, rodzeństwo, siostrę Marię.

7.30 - 1) Do Miłosierdzia Bożego, MB Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i grzeszników całego świata oraz za zmarłych członków i dusze w czyśćcu cierpiące; 2) Za ++ męża Oskara, rodziców Piotra i Matyldę, syna Rufina, Helenę, Edwarda, Rozalię, Franciszkę, syna Wilhelma, Gabrielę, dziadków, zm. z pokrewieństwa.

18.00 - Za ++ męża Jana Parma, ojca Józefa Dolibóg w kolejną rocz. śm., matkę Anastazję, Jerzego i Jadwigę Parma, Różę Michalik.


ŚRODA Święto Św. Łukasza, Ewangelisty    18 X 2017

6.30 - 1) Za ++ Rozalię i Wilhelma Tobor, córkę Gertrudę, wnuka Henryka, rodzeństwo; 2) Za + brata Henryka Franusik.

7.30 - 1) Za ++ męża Wiktora Piontek, rodziców Gertrudę i Filipa Gałęziok, Pawła, Annę i Franciszkę Piontek, Helenę Jaksik, dziadków Gałęziok, Piontek i Jaksik; 2) Za + córkę Halinę Banek.

18.00 - Za ++ męża Emanuela Lubos, rodziców Jadwigę i Wilhelma Lubos, teściów Annę i Augustyna Żurek, szwagrów Jana Pyrek i Jerzego Piątek, zm. z pokrewieństwa.


CZWARTEK Wspomnienie Św. Pawła od Krzyża, prezb.    19 X 2017

6.30 - Za ++ Antoniego Hajda w 10 rocz. śm., żonę Marię, syna Józefa, Gintera Kawa, zm. z rodziny.

7.30 - 1) W intencjach powierzonych Matce Bożej oraz za żywych i zmarłych członków Grupy Modlitewnej; 2) Za ++ rodziców Walburgę i Jana, Anielę i Pawła, zm. z pokrewieństwa.

16.30 - Za ++ Kazimierza i Małgorzatę Wróblewski.

18.00 - Za + Jadwigę Cyl-Neuman w I rocznicę śmierci.


PIĄTEK Wspomnienie Św. Jana Kantego, prezb.    20 X 2017

6.30 - 1) Za ++ Helenę Szołtysik /od sąsiadów z ulicy Adamieckiego/; 2) Za ++ Genowefę Ryrko w 20 rocz. śm., męża Ryszarda, zięcia Jana Renka, synową Małgorzatę, zm. z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

7.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i Św. Wojciecha w int. Ewy z okazji kolejnej rocz. ur. oraz w int. Ewy i Piotra z okazji kolejnej rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

9.00 - W intencji Społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie – z okazji 65 rocznicy istnienia.

18.00 - 1) Za ++ Stefanię Deptała w 20 rocz. śm., siostrę Dorotę, matkę Zofię, rodziców Łucję i Alfreda Deptała; 2) Za ++ żonę Helenę, syna Józefa, zm. z pokrewieństwa.


SOBOTA    21 X 2017

6.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Józefa i Agnieszki Cichy z okazji 55 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla synów z rodzinami. /TD

7.30 - 1) Za ++ Huberta Horzela, żonę Helenę, Marię i Augustyna Horzela, Stefanię i Karola Pyka, zm. z pokrewieństwa; 2) Za ++ Helenę, Józefa i Joachima, dziadków z obu stron.

15.00 - Do Bożej Opatrzności przez wtawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Emanuela i Róży Pietryga z okazji 65 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

18.00 - Do Bożej Opatrznosci przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w int. Huberta i Józefy Golus z okazji 45 rocz. śl., oraz w int. Jerzego i Izabeli König z okazji 22 rocz. śl., Wojciecha i Anny Golus okazji 11 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Światowy Dzień Misyjny    22 X 2017

6.00 - W intencji Parafian.

7.15 - Dziękczynna do Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II o Boże bł. dla dzieł misyjnych oraz o wytrwałość i męstwo dla Misjonarzy i Misjonarek całego świata /od Koła Misyjnego/.

8.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Stanisława Gałęziok z okazji 70 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie. /TD

10.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Alfonsa i Krystyny Wrodarczyk z okazji 50 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

11.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Fatimskiej i Św. Wojciecha w int. Zygfryda i Marioli z okazji 30 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

15.00 - RÓŻANIEC.

16.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w int. Julii Stańczyk w okazji 18 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św., opiekę i zdrowie.

18.00 - Za + Krystynę Baron w I rocznicę śmierci.