Dzisiaj jest wtorek, 16 Paź 2018
Intencje Mszalne od 14.10. do 21.10.2018r.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14 X 2018

6.00 - W intencji Parafian.

7.15 - Za + męża Franciszka w 50 rocz. śm..

8.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Alojzego i Marii Kościelny z okazji 50 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą i Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

10.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej, Anioła Stróża i Św. Wojciecha w int. Piotra i Zofii Cziba z okazji 50 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą i Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

11.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i Św. Wojciecha w int. Magdaleny Skalskiej z okazji 18 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św., opiekę i zdrowie.

15.00 - Różaniec.

16.00 - O Boże błogosławieństwo dla Nowoochrzczonych, ich Rodziców i Rodziców Chrzestnych.

18.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w int. Katarzyny Labus z okazji 30 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny.


PONIEDZIAŁEK Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dz. i dK 15 X 2018

6.30 - 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Adelajdy z okazji 75 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny; 2) W intencji wynagrodzenia Sercu Jezusa i Maryi za nasze grzechy.

7.30 - 1) Za ++ męża Wiktora Piontek, rodziców Gertrudę i Filipa Gałęziok, rodziców chrzestnych, Paulinę Nawrat, Pawła, Annę, Franciszkę Piontek, Helenę Jaksik, dziadków Gałęziok, Jaksik i Piontek; 2) Za + męża Pawła w 15 rocz. śm..

10.00 - Msza Św. dla Starszych, Emerytów i Rencistów.

18.00 - Za + Leona Schröder w I rocznicę śmierci.


WTOREK Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska 16 X 2018

6.30 - 1) Za ++ Szymona Wrodarczyk w 15 rocz. śm., żonę Marię, syna Sylwestra Wrodarczyk w 3 rocz. śm., syna Czesława, Marię i Stanisława Tomczyk, dziadków Wrodarczyk, Szlichcin, Tomczyk, zm. z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące; 2) Za ++ Paulinę i Mikołaja , zm. z rodziny.

7.30 - W intencjach powierzonych Matce Bożej oraz za żywych i zmarłych Członków Grupy Modlitewnej.

10.00 - Msza Św. dla Starszych, Emerytów i Rencistów.

12.00 - W intencji Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z okazji Święta Patronalnego.

16.00 - Msza Św. z kazaniem dla Dzieci.

18.00 - 1) Za + męża Konrada Michalskiego; 2) Za ++ ojca Jana Maruszczyk na pamiątkę 90 rocz. ur., matkę Klarę, dziadków, zm. z pokrewieństwa.


ŚRODA Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz. 17 X 2018

6.30 - 1) Za + Małgorzatę Szulc na pamiątkę ur.; 2) Za ++ Elfrydę w 10 rocz. śm., męża Wiktora, rodziców, zm. z pokrewieństwa z obu stron.

7.30 - Do Miłosierdzia Bożego, MB Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i grzeszników całego świata oraz za zmarłych członków i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 - Msza Św. dla Starszych, Emerytów i Rencistów.

18.00 - 1) Za ++ rodziców Annę i Hermana Gediga, dziadków, zm. z pokrewieństwa Gediga i Wrodarczyk, Józefa Rabstein, Benedykta Kaczmarczyk; 2) Za ++ w miesiącu wrześniu: +Piotra Kastner, +Romana Jaruszewskiego, +Mariana Golus.


CZWARTEK Święto Św. Łukasza, ewangelisty 18 X 2018

6.30 - 1) Za ++ Pawła Ryrko, 2 żony, synów Jakuba, Ryszarda, Józefa, córkę Zofię, męża Bolesława, 3 synowe, Zofię Przykuta, Augustyna Jasiok, Michała Krawczyk, żonę Marię, synów Józefa i Jana, Ludwika Tobor, zm. z pokrewieństwa; 2) Wspólna za Zmarłych.

7.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Łucji z okazji 65 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

16.30 - Za ++ Kazimierza Wróblewskiego, córkę Małgorzatę.

18.00 - Za ++ żonę Jadwigę Pietryga na pamiątkę ur., Edmunda Markusik na pamiątkę 90 rocz. ur..


PIĄTEK Wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezb. 19 X 2018

6.30 - 1) Za ++ Jana i Marię Renka, Helenę, Antoniego, Andrzeja Golus, Jerzego Pietryga, Elżbietę i Augustyna Dzionsko, synów Ryszarda i Henryka z żoną Zofią, dziadków z obu stron, zm. z pokrewieństwa; 2) Za ++ Huberta Horzela w 15 rocz. śm., żonę Helenę, zm. z pokrewieństwa.

7.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Celiny z okazji 60 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

18.00 - Za + Marię Mrozek w I rocznicę śmierci.


SOBOTA Wspomnienie Św. Jana Kantego, prezb. 20 X 2018

6.30 - 1) Za ++ rodziców Genowefę i Ryszarda Ryrko, bratową Małgorzatę, szwagra Jana, zm. z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące; 2) Za ++ Krystynę i Józefa Baron, Elżbietę Baron.

7.30 - 1) Za ++ Hilarię i Augustyna Golus; 2) Za + Tadeusza Rogiński.

14.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Jerzego i Anieli Gaweł z okazji 50 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

15.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i Św. Wojciecha w int. Marka i Anny Wiśniowskich z okazji 25 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD /o.M.Wardęga/

18.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Pawła i Danuty Krzak z okazji 25 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Światowy Dzień Misyjny 21 X 2018

6.00 - W intencji Parafian.

7.15 - Dziękczynna do Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo Maryi Królowej Misjonarzy za owoce misyjnego pielgrzymowania Ojca Św. Franciszka, o Boże błogosławieństwo dla dzieł misyjnych, o dar powołań oraz o wytrwałość i męstwo dla Misjonarzy i Misjonarek całego świata /od Koła Misyjnego/.

8.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Jerzego i Barbary Skrabania z okazji 55 rocz. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

10.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Aleksandra i Marii Hojka z okazji 50 rocz. śl. oraz w int. synowej Anny z okazji kolejnej rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

11.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w int. Jana Banaś z okazji 70 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

15.00 - Różaniec.

16.00 - O Boże błogosławieństwo dla Rocznych Dzieci, ich Rodziców i Rodziców Chrzestnych.

18.00 - Za ++ rodziców Karola i Agnieszkę Miś, Cecylię i Jana Sobala, Jana Bujoczek, męża Jakuba Tyczka, syna Andrzeja, córkę Czesławę, zm. z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.