Dzisiaj jest poniedziałek, 17 Gru 2018
Intencje Mszalne od 16.12. do 23.12.2018r.

III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE 16 XII 2018

6.00 - Za + Małgorzatę Szulc w kolejną rocz. śm..

7.15 - Za ++ matkę Helenę Glanc w 30 rocz. śm., ojca Wiktora.

8.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i Św. Wojciecha w int. Genowefy Bujoczek w okazji 50 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

10.00 - W intencji Parafian.

11.30 - Za + Ireneusza Tobor w I rocznicę śmierci.

15.00 - Nieszpory.

16.00 - O Boże błogosławieństwo dla Rocznych Dzieci, ich Rodziców i Rodziców Chrzestnych.

18.00 - Za + Adama Włoch w I rocznicę śmierci.


PONIEDZIAŁEK 17 XII 2018

6.30 - 1) Wspólna za zmarłych; 2) ++ ojca Rajmunda Nawrat w kolejną rocz. śm., matkę Paulinę.

7.30 - Za ++ Erwina Purgoł, Józefa Miler i zm. z ulicy Kruczkowskiego /od sąsiadów/.

17.00 - Za ++ męża Rajmunda w 20 rocz. śm., rodziców z obu stron i zm. z pokrewieństwa.


WTOREK 18 XII 2018

6.30 - Za + Tadeusza Kosydar /od rodziny Hakluków/.

7.30 - 1) Za + Ritę na pamiątkę urodzin; 2) Za ++ brata Eugeniusza, bratową Danutę, rodziców Gertrudę i Huberta.

17.00 - Za + męża Henryka na pamiątkę ur..


ŚRODA 19 XII 2018

6.30 - Za + Eugeniusza Karwat /od rodziców chrzestnych Tobor/;

7.30 - 1) Za ++ Marię i Augustyna Pietryga, Marię i Jana Stefański, braci i siostrę; 2) Za ++ męża Jerzego Rabsztyn, rodziców Helenę i Jerzego, Emę i Jerzego, brata Alfreda, szwagra Jana i Joachima, szwagierkę Stefanię i zm. z pokrewieństwa.

17.00 - Do Bożej Opatrzności przed wstawiennictwo MB Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Ewy i jej męża z okazji kolejnej rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny.


CZWARTEK 20 XII 2018

6.30 - Za ++ Grzegorza Wrodarczyk w 5 rocz. śm., rodziców Weronikę i Floriana, dusze w czyśćcu cierpiące.

7.30 - 1) Za + Helgę Pietrucha w I rocznicę śmierci, rodziców Helenę i Józefa Pietrucha, siostry Cecylię, Różę, Olgę z mężami i zm. z pokrewieństwa; 2) Za + Erwina Purgoł /od rodziny Zmenda/.

17.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i Św. Barbary w int. Barbary Bączkowicz z okazji 70 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD


PIĄTEK 21 XII 2018

6.30 - Za ++ Marię i Jana Renka, Martę i Piotra Żydek, ks. proboszcza Edmunda Żydek, siostrę Leokadię, zm. z pokrewieństwa;

7.30 - 1) O radość życia wiecznego dla Brygidy Sowa – Watoła /od koleżanek/; 2) Za ++ Agnieszkę i Jerzego Szołtysik, Helenę i Edwarda Schigulski, zm. z pokrewieństwa z obu stron.

17.00 - Za + Krystynę Wieczorek w I rocznicę śmierci.


SOBOTA 22 XII 2018

6.30 - 1) Za ++ rodziców Emę i Jakuba Ryrko, Barbarę i Edmunda Cichy, Monikę i Jakuba Bies, Łucję i Henryka Cichy, wnuka Patryka, Józefa Smyła, chrześniaka Czesława, Mikołaja Małota, dziadków i rodziców chrzestnych; 2) + Różę Czaja od koleżanek Agnieszki i Heleny.

7.30 - 1) Za ++ męża Pawła Żurek w kolejną rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Piotra Maruszczyk, Joannę i Wilhelma Żurek, szwagra Hugona, Stanisława Guz, Urszulę Wiecheć; 2) + Władysławę i Józefa Jędrczak w 15 i 40 rocz. śm., Zofię i Ryszarda Słowikowskich w 4 i 14 rocz. śm., zm. z pokrewieństwa Górów, Jędrczak, Bławat, Słowikowski /od dzieci z rodzinami/

18.00 - Za + ojca Franciszka, żonę Gertrudę, zmarłych z rodziny.


IV NIEDZIELA ADWENTU 23 XII 2018

6.00 - Za + Różę Czaja /od rodzin Szołtysik i Gałęziok/.

7.15 - Za + Edeltraudę Winder w I rocznicę śmierci.

8.30 - Za ++ rodziców Marię i Augustyna Bujoczek, Henryka Hajda.

10.00 - W intencji Parafian.

11.30 - 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Piekarskiej i św. Wojciecha w int. Małgorzaty Drożdż z okazji 60 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD /ks. Fronczek/; 2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w int. Adriana Rosa z okazji 40 rocz. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha św. dla dzieci, opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

15.00 - Nieszpory.

16.00 - Dziękczynno błagalna.

18.00 - Za ++ rodziców Zofię i Gerarda Bula w kolejną rocz. śm., Marię Gulba, dziadków Bula i Tobor.