Dzisiaj jest czwartek, 02 Kwi 2020
Ogłoszenia Parafialne od 29.03. do 05.04.2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie na V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU - NIEDZIELA 29 MARCA 2020 r.

ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY, ŚWIĘTY NIEŚMIERTELNY
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD CAŁYM ŚWIATEM!

Prośmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego o ustąpienie pandemii koronawirusa.

W naszej cotygodniowej modlitwie za Rodziny w bieżącym tygodniu modlimy się za Parafian mieszkających przy ul. STOIŃSKIEGO.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii – na pokrycie kosztów funkcjonowania Parafii. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać!

1. Trwajmy w tym trudnym czasie w duchowej jedności; przypominamy, że wszystkie Msze Święte z naszego kościoła są transmitowane w internecie, a od dzisiejszej niedzieli Radio Silesia będzie transmitowało Mszę św. o godzinie 20.00.
Zachęcamy do wspólnego odmawiania Różańca w intencji ustąpienia pandemii, za personel medyczny, chorych, odbywających kwarantannę, za naszą Rodzinę Parafialną, za Ojczyznę i całą ludzkość.
Poza Mszami świętymi przez internet wspólnie możemy łączyć się w modlitwie:
- od poniedziałku do soboty - Różaniec o godzinie 20.30;
- w niedziele o godzinie 20.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
- w poniedziałek i czwartek od godziny 20.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu;
- w piątek o godzinie 19.30 – Droga Krzyżowa.
Starajmy się te godziny w domu zarezerwować dla Pana Boga.

2. Przypominamy najważniejsze punkty Zarządzenia Metropolity Katowickiego Księdza Arcybiskupa Wiktora SKWORCA z dnia 25 marca 2020 roku:
Msza Święta:
- dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania;
- Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca, kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.
Sakrament pokuty i pojednania:
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.
W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.
Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.
Komunia święta:
Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.
Uroczystość Pierwszej Komunii św.:
Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii(w tym pierwszych spowiedzi).
Po Wielkanocy:
wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
Pogrzeb:
W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ewentualnie urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.
Wielka Sobota: Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów.
Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Ten obrzęd znajduje się na stronie internetowej. Na stronie internetowej znajduje się całe rozporządzenie Księdza Arcybiskupa Wiktora SKWORCA jak i informacje szczegółowe dotyczące Sakramentu Pokuty.

3. W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

4. Od poniedziałku ulegną zmianie godziny urzędowania kancelarii parafialnej.
Kancelaria będzie czynna:
- poniedziałek – od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00
- wtorek – od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00
- czwartek – od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00
- piątek – od 9.00 do 10.00
W rozmowach telefonicznych czy też w mailach pytacie często jak to będzie z pracami w naszym kościele?
Aktualnie - żeby móc dalej prowadzić prace wewnątrz kościoła, związane z realizacją projektu unijnego, musimy – własnym kosztem - wykonać nową instalacją elektryczną w naszym kościele. Te prace trwają. Stopień ich zaawansowania to około 20 – 23 procent. Po zakończeniu pewnego etapu zostaną one wstrzymane.

Dziękujemy Wam za tak wiele przejawów życzliwości, wzajemnego wsparcia. Składamy także serdeczne „Bóg zapłać” za każdą Waszą ofiarę przekazywaną przelewem na konto parafialne albo też w inny sposób – na pokrycie kosztów funkcjonowania Parafii, na cele podawane w tytule kolekt, na prace, które trwają w kościele.
Pozdrawiamy i zapewniamy o modlitwie!
Ks. Proboszcz Damian WOJTYCZKA
Ks. Mateusz KOZIELSKI
Ks. Marcin MASZCZYK
Ks. Senior Ludwik KIERAS
Ks. Senior Piotr PŁONKA

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE!