Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych

DUSZPASTERSTWO ZWIĄZKÓW NIESAKRAMENTALNYCH

Rekolekcje dla związków niesakramentalnych:
Szczegóły i zapisany na stronie: http://www.emauskoniakow.pl/

Spotkania dla związków niesakramentalnych:

Parafia Matki Bożej Piekarskiej
ul. Pszczyńska 26
43-225 Wola k. Pszczyny
tel. 32 211 81 44

Spotkania dla związków niesakramentalnych w drugą niedzielę miesiąca, godz. 17.00 – spotkanie w salce domu katechetycznego.

 

- PAPIEŻ BENEDYKT XVI O NIESAKRAMENTALNYCH:

Kościół kocha także małżonków niesakramentalnych. Musi zrobić wszystko, by poczuli tą miłość. Ich cierpienie jest darem dla Kościoła, bo podkreśla jak ważna jest nierozerwalność związku (...) - słowa papieża wypowiedziane na Światowym spotkaniu rodzin w Mediolanie.
Czytaj więcej https://info.wiara.pl/doc/1171504.Kosciol-kocha-tez-niesakramentalnych

- PAPIEŻ FRANCISZEK O NIESAKRAMENTALNYCH:

„Ważne, aby osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach odczuwały, że są częścią Kościoła, że „nie są ekskomunikowane” i nie są traktowane jako takie, bo zawsze tworzą wspólnotę kościelną. Sytuacje te „wymagają uważnego rozeznania i towarzyszenia im z wielkim szacunkiem, unikając wszelkiego języka i postawy, które dałyby im odczuć, że są dyskryminowani, oraz popierania ich udziału w życiu wspólnoty. Troska o te osoby nie jest dla wspólnoty chrześcijańskiej osłabieniem jej wiary i jej świadectwa o nierozerwalności małżeńskiej, ale raczej w trosce tej wyraża ona swą miłość”.
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 243.

- Z DOKUMENTÓW DUSZPASTERSTWA RODZIN:

„Tym, którzy nie mogą w sposób poprawny uregulować swego związku, należy przypominać, że mimo wszystko są dalej w Kościele, że mogą i powinni słuchać Słowa Bożego, uczęszczać na Mszę św., wytrwale się modlić, pielęgnować ducha i czyny pokutne, brać udział w życiu parafii i w jej dziełach miłości, ale nade wszystko cierpliwie wychowywać dzieci w wierze chrześcijańskiej. Dla takich osób urządza się czasem specjalne rekolekcje, a następnie organizuje się dla nich comiesięczne spotkania modlitewne, z Mszą św., homilią i dyskusją.”
Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 74.

- ŚW. JAN PAWEŁ II O NIESAKRAMENTALNYCH:

„ (…)Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei. (…)”
Jan Paweł II, Familiaris constortio, nr 84.

- NIESAKRAMENTALNI DOWODEM NA ISTNIENIE BOGA!

Oni są dla mnie dowodem na istnienie Pana Boga. Bo skąd by był w tych ludziach taki głód Pana Boga? Skąd taka chęć bycia z Nim mimo wszystko, pragnienie zgłębiania wiary i życia wiarą, i to pomimo wszystkich trudnych doświadczeń? Skąd by to w nich było, gdyby nie było Pana Boga? - tak o małżeństwach niesakramentalnych wypowiedział się o. Mieczysław w wywiadzie udzielonym Monice Białkowskiej z Przewodnika Katolickiego (nr 34/2012 z dn. 26.08.12r.).