NIEDZIELA      - II NIEDZIELA ADWENTU / 148 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA      10 XII 2023

6.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Krystyny Klich z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie.

8.00 - Za ++ ks. proboszczów: Józefa i Michała Anczok, ojca Alfonsa Glanc, Henryka Macura, Ignacego Widera, Stanisława Chwila, Kazimierza Szalasta.

10.00 – 1) W intencji Parafian; 2) O beatyfikację Sługi Bożego Ojca Ludwika Wrodarczyka OMI

12.00 - O Boże błogosławieństwo dla Nowoochrzczonych oraz Dzieci obchodzących I rocznicę przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, ich Rodziców i Rodziców Chrzestnych.

15.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00 – Nieszpory Maryjne

17.00 - Za + Jerzego Szołtysik na pamiątkę urodzin.

20.00 - Za + Grzegorza Korbel /od sąsiadów z ulicy Orzechowskiej/.

PONIEDZIAŁEK    Wspomnienie św. Damazego I, papieża      11 XII 2023 

6.30 - 1) Za + Jerzego /od Marty i Roberta Plata z rodziną/; 2) Za ++ Stanisława i Barbarę Kawalec /od sąsiadów z ulicy Ks. Knosały/.
7.30 - 1) Za ++ męża Piotra w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, teściów, braci, szwagra, szwagierkę, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; 2) Za + Romana Kalinowskiego /od rodziny Ćwikła/.
17.00 - Za + Alojzego Choroba w 5 rocznicę śmierci.

WTOREK      Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe      12 XII 2023

6.30 - 1) Wspólna za Zamarłych; 2) Za + Bertę Ogłoza /od dyrektora i pracowników Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach/.
7.30 - 1) W intencjach powierzonych Matce Bożej oraz za żywych i zmarłych członków Grupy Modlitewnej; 2) W intencji wynagrodzenia Sercu Jezusa i Maryi za nasze grzechy.
17.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Elizy Machoń z okazji 18 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę i zdrowie oraz dobry wybór drogi życiowej.

ŚRODA        Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy      13 XII 2023

6.30 - 1) Za ++ Czesława Wrodarczyk w 15 rocznicę śmierci, brata Sylwestra, rodziców Marię i Szymona, Pawła Tomczyk, brata Henryka, siostrę Weronikę i Jana Wrodarczyk, rodziców Marię i Stanisława, Józefa i Krystynę Ślichcin, dziadków, zmarłych z rodzin Wrodarczyk, Tomczyk i Ślichcin, zmarłych z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące;2) Za + Romana Kalinowskiego /od sąsiadów/.
7.30 - Za + Jadwigę Hajda w I rocznicę śmierci
17.00 - Za Zmarłych w miesiącu listopadzie: +Różę Szulc, +Jana Pietryga, +Bożenę Kowalczyk, +Bertę Ogłoza, +Ireneusza Lewandowskiego, +Brygidę Walter, +Mariusza Szczęsnego, +Henryka Grabskiego, +Ewę Medon, +Rufina Mateja, +Augustyna Buchacz.

CZWARTEK    Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła     14 XII 2023

6.30 -
7.30 - 1) W intencji Ojczyzny, Ojca Świętego Franciszka, Radia Maryja, telewizji Trwam, Biskupów, Kapłanów, Ojca Dyrektora, słuchaczy Radia Maryja; 2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Łucji Jaguś z okazji 93 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
17.00 - Za ++ Janusza Garus, Marię Kamińską, Jerzego Deja, Łucję Soremską /od sąsiadów z ulic Nakielskiej i Obrońców Pokoju/.

PIĄTEK    III piątek miesiąca   15 XII 2023

6.30 - 1) O radość życia wiecznego dla zmarłej Małgorzaty w kolejną rocznicę śmierci; 2) Za +Rajnolda Ploteckiego /od sąsiadów z ulicy Podchorążych/.
7.30 - 1) Do Miłosierdzia Bożego przez przyczynę Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i grzeszników całego świata oraz za zmarłych członków i dusze w czyśćcu cierpiące; 2) Za + Augustyna Buchacz /od III Zakonu Św. Franciszka/.
17.00 - Za ++ Stanisława Gajek, Antoniego, Józefa, Czesława Jędrasik, Marię i Krystiana Kaleja, dziadków z obu stron, zmarłych z pokrewieństwa.

SOBOTA    16 XII 2023

6.30 - Za + ojca Rajmunda Nawrat w kolejną rocznicę śmierci.
7.30 - 1) Za + Jadwigę Helfeuer w I rocznicę śmierci; 2) Za ++ Irenę i Pawła Cogiel, Anielę i Pawła Matonia, dziadków z obu stron, Eleonorę Cogiel, zmarłych z pokrewieństwa.
12.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Małgorzaty Drożdż z okazji 65 rocznicy urodzin, zięcia Adriana Rosa z okazji 45 rocznicy urodzin i córki Lucyny Rosa z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD /ks. J. Fronczek/.
13.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Józefa Hajda z okazji 85 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD
14.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Piotra Szopa z okazji 60 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD /ks. R. Grajczyk/
18.00 - Za ++ rodziców Magdalenę i Stefana Czempiel, zmarłych z rodzin Gryska i Czempiel.

NIEDZIELA      - III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE      17 XII 2023

6.00 - W intencji Parafian.
8.00 - Za ++ rodziców Marię i Augustyna Bujoczek, ojca Henryka Hajda, brata Andrzeja.
10.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Ilony Hetmańczyk z okazji 60 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD
12.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Alfreda Szołtysik z okazji 80 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD
15.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia.
16.00 - Nieszpory Maryjne
17.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Mariusza Bochen z okazji 50 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD
20.00 - Za + Dorotę Wystemp /od sąsiadów/.

 Ogłoszenia duszpasterskie II NIEDZIELA ADWENTU NIEDZIELA 10 GRUDNIA 2023r.

 

„O Panie Boże dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
w Nim żyć, umierać pragnę” /Pieśń/

W dzisiejszą niedzielę świętujemy 148 Rocznicę Poświęcenia naszego Kościoła. Pamiętajmy w modlitwie o Budowniczych kościoła, o Kapłanach posługujących oraz wywodzących się z naszej Parafii, o Siostrach Zakonnych, módlmy się za Dobrodziejów naszego kościoła, prośmy o świętość życia dla wszystkich Parafian, a dla Zmarłych o radość Życia wiecznego.

Wytrwale błagajmy Boga o pokój pomiędzy Ukrainą a Rosją i na terenie Ziemi Świętej.

W naszej modlitwie za Rodziny tym tygodniu modlimy się szczególnie za Parafian mieszkających przy ulicy ZEJERA.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii - jako zapłata kolejnej raty należności za prace konserwatorsko – remontowe wykonane przez Parafię, a przed kościołem odbywa się ogólnopolska zbiorka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Za każdą ofiarę złożoną w kościele, kancelarii parafialnej czy też przelewem na konto parafialne składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

1. Dzisiaj – o godzinie 12.00 – Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem Rocznych Dzieci;
- o godzinie 15.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
- o godzinie 16.00 – Nieszpory maryjne.
W Adwencie zapraszamy dzieci na Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00. Sobotnia Msza Święta wieczorna pozostaje bez zmian – o godzinie 18.00. W poniedziałki, środy i soboty o godzinie 6.30 będzie sprawowana Msza św. Roratnia dla dorosłych, na którą serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabieranie z sobą świec.

2. We wtorek - o godzinie 8.00 - modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (III Zakon św. Franciszka) w kościele.

3. W czwartek – po Mszy Świętej wieczornej – adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy z okazją do Spowiedzi.

4. W sobotę – po Mszy Świętej porannej – Godzinki do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
- o godzinie 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy z okazją do Spowiedzi.

5. W przyszłą niedzielę – III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
- o godzinie 15.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
- o godzinie 16.00 – Nieszpory maryjne.
Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

6. Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Zasłuchani w Słowo”. Spotkanie odbędzie się w czwartek:
- godzinie 18.00 - rozpoczęcie w kościele adoracją (do 18.30), po adoracji konferencja i spotkanie w Domu im. św. Jana Pawła II.
Serdecznie zapraszamy!

7. Wigilia dla osób samotnych odbędzie się 22 grudnia (piątek) o godzinie 15.00 w Domu im. św. Jana Pawła II. Ze względów organizacyjnych osoby pragnące brać udział w Wigilii prosimy o telefoniczne zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do 15 grudnia.

8. Chorych i osłabionych wiekiem Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną przed Świętami Bożego Narodzenia od 18 do 20 grudnia (poniedziałek, wtorek, środa). Początek o 14.30. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

9. Adwentowy Dzień Skupienia Zespołów CARITAS Dekanatu Piekary Śląskie odbędzie się w sobotę, 16 grudnia w Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej. Rozpoczęcie o godzinie 9.30.

10. Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziny do aktywnego wzięcia udziału w Rodzinnym Koncercie Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi…” . Koncert odbędzie się w naszym kościele w sobotę 30 grudnia, początek o godzinie 10:00. W trakcie koncertu wystąpić mogą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także rodziny. Występować można indywidualnie bądź w grupie. Uczestnicy mogą wykazać się swoim śpiewaczym talentem acapella, jak również przy instrumentalnym akompaniamencie. Zapisy uczestników trwają do 22 grudnia. Koncert jest dedykowany dla Rodzin. Zapisy przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego. Formularze są dostępne w zakrystii.

11. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w dniach 16-20 grudnia przeprowadzi zbiórkę Darów Świątecznego Stołu. Dary będzie można składać do przygotowanych w kościele koszy do środy 20 grudnia. Produkty krótkotrwałe prosimy przynosić tylko w ostatnich dniach zbiórki. Jeżeli w naszym otoczeniu są Rodziny lub Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej; można również zgłosić rodziny z Ukrainy uciekające przed wojną, podając oczywiście adres przebywania w naszej parafii. Dary zostaną rozprowadzone wśród potrzebujących w czwartek 21 grudnia w godzinach popołudniowych (po godzinie 17.00).

12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wraz z Centrum Kultury Karolinka i Miastem Radzionków organizuje 17 grudnia o godzinie 17.00 XVI koncert charytatywny "O uśmiech dziecka". Koncert odbędzie się w Centrum Kultury Karolinka, bilety - cegiełki w cenie 40 zł i 50 zł do nabycia w kasie Centrum Kultury. Więcej informacji na plakatach i na stronie parafii.

13. Trwają Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin. Zgodnie z zaleceniem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, Odwiedziny odbywają się w tradycyjnej formie. Cały plan kolędy jest dostępny na stolikach w kościele, a także na stronie internetowej Parafii. Dobrowolne ofiary kolędowe przeznaczone zostaną na zapłatę pozostałej części należności za prace konserwatorskie i remontowe wykonane przez Parafię. W dni powszednie Odwiedziny rozpoczynamy o godzinie 16.00, w soboty o godzinie 14.00, a w niedziele o godzinie 15.00.

14. Pragniemy poinformować Parafian, że Parafialna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w roku 2024 odbędzie się w dniach od 27 – 31 lipca (od soboty do środy); Dzień Radzionkowski na Jasnej Górze – 29 lipca (poniedziałek).

15. Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę o godzinie 10.00 w Domu im. Św. Jana Pawła II. Zapraszamy także Dziewczęta, które chciałyby dołączyć do Grupy Dzieci Maryi. Ministrantów zapraszamy na spotkanie w sobotę o godzinie 9.00. Zapraszamy wszystkich Ministrantów, którzy dotychczas służyli przy ołtarzu. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek o godzinie 19.00 do Katolickiego Centrum Młodzieży.

16. Zachęcamy do udziału w 39 edycji Konkursu Szopek Śląskich. Szczegóły i regulamin w gablotce przy wyjściu z kościoła.

17. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje pielgrzymko – wycieczkę do sanktuariów w Niemczech, Szwajcarii i Francji. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 27 kwietnia do 4 maja 2024 roku. Szczegóły na plakacie w kościele oraz na stronie internetowej Parafii.

18. Pragniemy przypomnieć, że po 20 latach od daty śmierci należy przedłużyć miejsce pochówku Zmarłego. Brak przedłużenia może być odebrany jako rezygnacja z danego grobu i na tym miejscu może zostać pochowana inna osoba zmarła. Przedłużenia można dokonać w kancelarii parafialnej. Opłatę za wodę i wywóz śmieci z cmentarza można dokonać w kancelarii parafialnej. Opłata wynosi 20 złotych na rok od jednego grobu.

19. Polecamy „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” oraz inne czasopisma katolickie. Jest także do nabycia dwumiesięcznik „HISTORIA KOŚCIOŁA” w cenie 12 zł, do lektury którego szczególnie zachęcamy. Opłatki na stół wigilijny są do nabycia u naszych Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są dostępne na stoliku z przodu kościoła. Można je nabyć samodzielnie. Duża świeca kosztuje 17 zł., a mała – 11 zł.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne od 10.12 - 17.12.2023r. Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne od 10.12 - 17.12.2023r. Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne od 10.12 - 17.12.2023r.

 

W związku z różnymi wersjami modlitwy do Świętego Michała Archanioła, którą odmawiamy po Mszy Świętej, chcemy i w naszej Parafii odmawiać tekst zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Obowiązująca formuła jest następująca:

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE, WSPOMAGAJ NAS W WALCE, A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA BĄDŹ NASZĄ OBRONĄ.
OBY GO BÓG POGROMIĆ RACZYŁ, POKORNIE O TO PROSIMY, A TY, WODZU NIEBIESKICH ZASTĘPÓW, SZATANA I INNE DUCHY ZŁE, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCĄ BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.

 BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI!
„UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA!”.

MARYJO KRÓLOWO POKOJU – MÓDL SIĘ ZA NAMI!