NIEDZIELA      - XI NIEDZIELA Zwykła        16 VI 2024

6.00 - W intencji Parafian.

8.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Henryka Warczok z okazji 70 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD

10.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Wernera i Kariny Kroczek z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji Kariny z okazji 60 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD

12.00 - 1) Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Jędrczak, Zbigniewa, Zofię i Ryszarda Słowikowskich, Anetę Uchrońską, zmarłych z pokrewieństwa; 2) Dziękczynna - z okazji poświęcenia nowego budynku Przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego i zakończenia roku przedszkolnego, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz pełnię potrzebnych łaski dla dzieci z rodzinami, sióstr Służebniczek posługujących w przedszkolu oraz wszystkich pracowników.

15.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00 - Nieszpory.

17.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Tomasza Lewczuk z okazji 50 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD

20.00 - Za + męża Piotra.

PONIEDZIAŁEK          Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika      17 VI 2024

6.30 - 1) Za + ojca Alojzego na pamiątkę urodzin; 2) Za + Józefa Konopka /od rodziny Jasiok/.

7.30 - 1) Do Bożego Miłosierdzia o dar nieba dla zmarłych rodziców Zofii i Alojzego, rodziców chrzestnych, dziadków z obu stron, krewnych i dusz w czyśćcu cierpiących.; 2) Za ++ Józefa, Małgorzatę i Mirosława Mateja, zmarłych z ulicy Staszica /od sąsiadów/.

18.00 - Za ++ rodziców Marię i Antoniego Mateja, rodziców chrzestnych, Edgara Panek, Stefana Potera, Mariana Jonczyk, Piotra Szastok, Łucję Dziewierz, Alinę Szastok, zmarłych z pokrewieństwa.

WTOREK              18 VI 2024

6.30 - 1) Wspólna za Zmarłych; 2) Za ++ męża Augustyna, matkę Helenę, Antoniego.

7.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji ks. Piotra Płonki z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę i zdrowie na dalsze lata posługi kapłańskiej.

18.00 - 1) Za + męża Józefa Bendkowskiego w 3 rocznicę śmierci; 2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha z podziękowaniem i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Henryka w kolejną rocznicę urodzin. /ks. Ł. Tomczyk/

ŚRODA                Wspomnienie św. Romualda, opata     19 VI 2024

6.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Urszuli z okazji 70 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD

7.30 - 1) Za ++ Elżbietę i Alfonsa Koloch, Leokadię, Józefa i Piotra Bartocha, Marię, Jana, Ryszarda i Franciszka Krus, Krystynę i Pawła Franke; 2) Za ++ męża Stanisława w kolejną rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, zmarłych z pokrewieństwa.

18.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Alojzego Osadnik z okazji 90 rocznicy urodzin oraz w intencji żony Ireny z okazji 85 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny. /TD

CZWARTEK               20 VI 2023

6.30 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Ryszarda z okazji 60 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD

7.30 - Do Miłosierdzia Bożego przez przyczynę Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i grzeszników całego świata oraz za zmarłych członków i dusze w czyśćcu cierpiące;

16.30 - W intencji Absolwentów klas VIII Szkół Podstawowych, ich Rodziców i Nauczycieli.

18.00 - 1) Za ++ ojca Jana Tobor na pamiątkę 95 rocznicy urodzin, matkę Klarę, brata Michała; 2) Za + Piotra Szołtysik w I rocznicę śmierci.

PIĄTEK                  Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika / III Piątek miesiąca       21 VI 2024

6.30 - Za + Andrzeja Otręba na pamiątkę urodzin i w 10 rocznicę śmierci.

7.30 - Za + matkę Marię Bilowską w kolejną rocznicę śmierci.

8.30 - Msza Św. na zakończenie roku szkolnego - w intencji uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ich Rodziców i Nauczycieli.

9.30 - Msza Św. na zakończenie roku szkolnego w intencji uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej nr 2, Zamkowej Szkoły, ich Rodziców i Nauczycieli.

10.30 - Msza Św. na zakończenie roku szkolnego w intencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Sportowego, ich Rodziców i Nauczycieli.

18.00 - Za ++ męża Huberta Dzionsko w 5 rocznicę śmierci, rodziców Elżbietę i Augustyna, Marię i Jerzego Wrodarczyk, rodzeństwo z obu stron.

SOBOTA                    Wspomnienie św. Paulina z Noli, bskupa      22 VI 2024

6.30 - 1) Za ++ Agnieszkę Urbańczyk w kolejną rocznicę śmierci, męża Romana, zmarłych z pokrewieństwa; 2) Za ++ Annę i Adolfa Pietryga, córkę Barbarę, syna Krzysztofa, Teklę i Feliksa Minkina, braci, bratowe, zmarłych z pokrewieństwa.

7.30 - 1) Za ++ Marię i Jana, dziadków Piotra i Elżbietę, Wilhelma i Martę, rodzeństwo; 2) Za + Alojzego Choroba na pamiątkę urodzin.

18.00 - Dziękczynna w intencji ks. Marcina Zawojak z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata posługi kapłańskiej /od Matek i Górników, Zespołu Caritas, III Zakonu Św. Franciszka, Koła Misyjnego, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Róż Różańcowych, Apostolatu Margaretka, Grupy Modlitewnej, Domowego Kościoła/.

NIEDZIELA      -  XII NIEDZIELA Zwykła        23 VI 2024

6.00 - W intencji Parafian.

8.00 - Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla Damiana Rachwał na pamiątkę urodzin.

10.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Piotra Hajda z okazji 60 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD

12.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Małgorzaty Krakowczyk z okazji 85 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny./TD

15.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00 - Nieszpory.

17.00 - Dziękczynno-błagalna.

20.00 - Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i Św. Wojciecha w intencji Elżbiety z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

 Ogłoszenia duszpasterskie XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 CZERWCA 2024 r.

 

„Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki” /Aklamacja/

Witamy w naszej Parafii Księdza Arkadiusza DARDZIŃSKIEGO – misjonarza z Tanzanii, który głosi homilię, a przed kościołem prosi o dar materialny na cele misyjne.

Błagajmy wytrwale Boga o pokój pomiędzy Ukrainą a Rosją oraz w Ziemi Świętej.

W naszej modlitwie za Rodziny tym tygodniu modlimy się szczególnie za Parafian mieszkających przy ulicy KSIĘDZA KNOSAŁY.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Za każdą ofiarę złożoną w kościele, kancelarii parafialnej czy przelewem na konto parafialne składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

1. Dzisiaj – o godzinie 15.45 – koronka do Miłosierdzia Bożego;
- o godzinie 16.00 – Nieszpory.

2. W poniedziałek – po Mszy Świętej porannej – Różaniec pokutno – przebłagalny.

3. We wtorek – o godzinie 17.30 – Różaniec misyjny.
W tym dniu obchodzi swoje urodziny nasz Senior – Ksiądz Piotr Płonka. Msza Święta w intencji Solenizanta będzie we wtorek o godzinie 7.30.

4. W środę – po Mszy Świętej porannej – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- o godzinie 16.30 – spotkanie Koła Misyjnego w Domu im. św. Jana Pawła II.

5. W czwartek – rano – Godzinki i Różaniec do Matki Bożej Bolesnej;
- o godzinie 16.00 – spotkanie III Zakonu Św. Franciszka w Domu im. św. Jana Pawła II;
- o godzinie 16.30 – Msza Święta szkolna;
- po Mszy Świętej wieczornej – adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do Spowiedzi.

6. W piątek – III Piątek Miesiąca
- po Mszy Świętej porannej – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

7. W sobotę - po Mszy Świętej porannej – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
- o godzinie 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy z okazją do Spowiedzi św.
- od godziny 17.00 – 17.30 – okazja do Spowiedzi dla osób słabo słyszących w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
W sobotę obchodzi swoje urodziny nasz Wikariusz – Ksiądz Marcin ZAWOJAK. Msza Święta w intencji Solenizanta będzie w sobotę o godzinie 18.00.

8. W przyszłą niedzielę – XII Niedziela Zwykła
- o godzinie 15.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
- o godzinie 16.00 – Nieszpory.
Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji katowickiej, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na Caritas archidiecezji katowickiej.

9. Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 22 czerwca (sobota) o godzinie 10.00 w Domu im. św. Jana Pawła II.

10. W tym tygodniu zapraszamy Uczniów wszystkich Szkól na Msze Święte z okazji zakończenia Roku szkolnego:
- Uczniowie klas VIII – w czwartek o godzinie 16.30;
- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego (klasy od I do VII) – w piątek o godzinie 8.30;
- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Zamkowej (klasy od I do VII) – w piątek o godzinie 9.30;
- Uczniowie Liceów – w piątek o godzinie 10.30.

11. Dzieci i Młodzież zapraszamy w tym tygodniu do Sakramentu Pokuty:
- klasy IV oraz Dzieci po Wczesnej Komunii Świętej – w czwartek o godzinie 15.00;
- klasy V i VI – w czwartek o godzinie 15.30;
- klasy VII oraz Młodzież Szkół Średnich – w czwartek od godziny 18.45 – 19.30 (podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu);
- klasy VIII – w środę o godzinie 17.00.

12. Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Najstarszych Ministrantów oraz Animatorów Ministrantów odbędzie się we wtorek o godzinie 19.00 w Domu im. św. Jana Pawła II.

13. Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej zaprasza na ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie z cyklu „Zasłuchani w Słowo”. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 19.15 w Domu im. św. Jana Pawła II.

14. Zapraszamy do udziału w Parafialnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 27 do 31 lipca. Zapisy na pielgrzymkę od 10 czerwca (poniedziałek) i będą trwać do 19 lipca w kancelarii parafialnej.

15. Stowarzyszenie „Cidry na kole” zaprasza na rowerowy wyjazd na odpust Świętych Piotra i Pawła do Hradca nad Morawicą w Czechach. Szczegóły na plakacie.

16. W przyszłą niedzielę przybędzie do nas grupa Pielgrzymów z Pszczyny. Pszczyńscy pielgrzymi od wielu już lat są naszymi gośćmi w drodze na Jasną Górę. Prosimy Parafian o gościnę dla Pątników z niedzieli 23 czerwca na poniedziałek 24 czerwca. W dalszą drogę na Jasną Górę wyruszą w poniedziałek po rannej Mszy Świętej.

17. Komitet Obchodów 40 rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki organizuje w dniach 19-20 października br. pielgrzymkę do Warszawy, na Podlasie do Okopów i Suchowoli. Szczegóły programu i zapisy w kancelarii parafialnej do 6 września.

18. Przypominamy, że w naszym Domu im. św. Jana Pawła II prowadzona jest kuchnia. Można tam codziennie zamawiać obiady i spożywać na miejscu lub zamówić na wynos; można także dokonywać rezerwacji sali na uroczystości rodzinne. Szczegóły w Domu im. św. Jana Pawła II; telefon: 519 546 333 /od 10.00 do 14.00/.

19. Pragniemy przypomnieć, że po 20 latach od daty śmierci należy przedłużyć miejsce pochówku Zmarłego. Brak przedłużenia może być odebrany jako rezygnacja z danego grobu i na tym miejscu może zostać pochowana inna osoba zmarła. Przedłużenia można dokonać w kancelarii parafialnej. Opłatę za wodę i wywóz śmieci z cmentarza można dokonać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Opłata wynosi 20 złotych na rok od jednego grobu.

20. Polecamy „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” oraz inne czasopisma katolickie.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne od 16.06. - 23.06.2024r. Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne od 16.06. - 23.06.2024r. Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne od 16.06. - 23.06.2024r.

 

  

W związku z różnymi wersjami modlitwy do Świętego Michała Archanioła, którą odmawiamy po Mszy Świętej, chcemy i w naszej Parafii odmawiać tekst zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Obowiązująca formuła jest następująca:

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE, WSPOMAGAJ NAS W WALCE, A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA BĄDŹ NASZĄ OBRONĄ.
OBY GO BÓG POGROMIĆ RACZYŁ, POKORNIE O TO PROSIMY, A TY, WODZU NIEBIESKICH ZASTĘPÓW, SZATANA I INNE DUCHY ZŁE, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCĄ BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.

 BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI!
„UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA!”.

MARYJO KRÓLOWO POKOJU – MÓDL SIĘ ZA NAMI!