Parafialne Koło Przyjaciół Misji

b_1000_1000_16777215_00_images_artykuly_rozne_ludzie_kontynenty.jpg

  

kolo_misyjne_logo.jpgDziałalność naszego Koła wynika z misyjnej natury Kościoła.

Ojciec Święty – św. Jan Paweł II podkreślał, że wezwanie Chrystusa „idźcie i wy do mojej winnicy” dotyczy także świeckich.

Każdy wierzący jest odpowiedzialny za misję głoszenia Chrystusa. W sposób szczególny czynią to misjonarze i misjonarki, a my łączymy się z nimi poprzez pomoc duchową i materialną.

Koło Przyjaciół Misji w naszej Parafii Św. Wojciecha rozpoczęło swoją działalność 14 IX 1995 r. - w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Na spotkaniu inaugurującym pracę Koła, o. Roman Woźnica – klaretyn z Wybrzeża Kości Słoniowej udzielił misyjnego błogosławieństwa zebranym. Statut Koła Misyjnego przyjął ks. dr Jan Grzesica – ówczesny proboszcz parafii.

W roku bieżącym dziękujemy Panu Bogu za 20-letnią współpracę z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary.

Koło Misyjne powstało z inicjatywny przyjaciół o. Eugeniusza Paruzela, misjonarza klaretyna, który podejmował pracę ewangelizacyjną na misji w Bouafle na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Wspólnotę Koła Przyjaciół Misji tworzą członkowie – obecnie 40 osób, oraz sympatycy w grupie 23 osób. Opiekunem naszym jest ks. ........

Głównym celem comiesięcznych spotkań są:
- modlitwa w intencji misji
- formacja związana z rozbudzaniem zainteresowania działalnością misyjną Kościoła
- poznawanie sytuacji misyjnej we współczesnym świecie i specyfiki pracy na misjach.

Tworzymy zatem zaplecze duchowe jak i materialne dla misjonarzy. Modlitwa nasza za misje i misjonarzy wspiera misyjne dzieło Kościoła. Współpracując z misjonarzami pogłębiamy również naszą wiarę. Pomagamy misjonarzom przeżyć rozłąkę z najbliższymi, z rodziną i ojczyzną. Cieszymy się gdy ich troski są naszymi troskami.

Częstymi gośćmi naszych spotkań są misjonarze i siostry misjonarki przebywające na urlopach w kraju.

Współpracujemy z Dziełem Misyjnym Archidiecezji Katowickiej, Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie, Polską Fundacją dla Afryki, Towarzystwem Trędowatych im. bł. Jana Beyzyma w Krakowie, Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” oraz wieloma zgromadzeniami zakonnymi m. in.: S.S. Misjonarkami Miłości, Służebniczkami NMP, Klaweriankami O.O. Klaretynami, Kapucynami, Salezjanami, Oblatami i Werbistami.

Przynależymy również do Papieskiego Działa Rozkrzewiania Wiary oraz Międzynarodowego Ruchu Współpracowników bł. Matki Teresy z Kalkuty.

Podejmując modlitwę za Misje zawiązały się wśród nas Misyjne Róże Różańcowe: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Franciszka Xawerego i bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

W intencjach misjonarzy ofiarujemy comiesięczne Msze św. oraz prowadzimy cotygodniową modlitwę różańcową w naszym kościele w każdy wtorek przed wieczorną Mszą św.

Zarząd Koła prowadzi stałą wymienną korespondencję z misjonarzami, dzielimy się informacjami na temat publikacji misyjnych, propagujemy książki i czasopisma misyjne.

Składki członków Koła Misyjnego i ofiary sympatyków pozwalają nam na wsparcie materialne wielu akcji i placówek misyjnych. Były to m.in. pomoc dla Rwandy, pomoc przy budowie studni w Sudanie, w ośrodkach trędowatych na Madagaskarze i w Indiach, a także wsparcie budowy kaplic i kościołów misyjnych.

Koło nasze pielgrzymuje do Sanktuariów patronów misji: św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku, św. Jacka w Kamieniu Śląskim i innych miejsc kultu religijnego, aby wypraszać wstawiennictwo Świętych Patronów dla misjonarzy.

Chrystus zaprasza nas wszystkich do Dzieła Misyjnego, aby krzewić ideę misyjną w naszej Wspólnocie Parafialnej i w swoim środowisku.

Otwórzmy serca na to wezwanie.

Misje czekają na nasza modlitwę, nasze serce i ofiarę.

Dziękujemy Bogu za ten dar, który otrzymaliśmy.

Zapraszamy na nasze comiesięczne - niedzielne spotkania misyjne.

Nasi patroni misyjni:

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Św. Franciszek Ksawery
Św. Franciszek Ksawery
Św. Jacek Odrowąż
Św. Jacek Odrowąż
Św. Wojciech
Św. Wojciech
Bł. Maria Teresa Ledóchowska
Bł. Maria Teresa Ledóchowska
Św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II