Probostwo

Plac kościelny z budynkiem probostwa (fot. T. Zając)
Plac kościelny z budynkiem probostwa (fot. T. Zając)
Probostwo zostało zbudowane staraniem ks. prob. Korpaka w latach 1890 - 1891 według projektu budowniczego Franciszka Mülera z Karłuszowca. Dom zbudowany jest z cegły, pokryty blachą miedzianą.
W latach 1995 - 1996 przebudowano strych probostwa, co pozwoliło uzyskać kilka pokoi gościnnych. Cenną inwestycję stanowi kaplica domowa, gdzie księża mogą modlić się. W niedziele i święta po obiedzie udają się wszyscy na krótką adorację Najświętszego Sakramentu.
Na parterze znajduje się kancelaria parafialna, kuchnia i jadalnia. Na pierwszym piętrze mieszczą się pokoje kapłanów, a na drugim kaplica, archiwum oraz cztery pokoje gościnne.
Probostwo jest obiektem zabytkowym.