Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci)

ads_logo.png

Opiekunowie: Ks. Piotr Płonka, zelatorki: Natalia Sroka, Barbara Smoczok.

Zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Apostolstwa poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednać wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich dobrą i świętą śmierć.

Członkowie ADŚ uczestniczą co miesiąc we Mszy Św. sprawowanej w ich intencjach oraz grzeszników całego świata, żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, odmawiają Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, śpiewają Godzinki do Matki Bożej Bolesnej, uczestniczą w dniach skupienia i rekolekcjach, nawiedzają różne sanktuaria. Mają też udział w łaskach będących owocami modlitw wszystkich członków Stowarzyszenia oraz odprawianych Mszy Św. W Polsce odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa. Parafialna wspólnota liczy ponad 200 członków.

Modlitwa do Pani Bolesnej o łaskę dobrej śmierci

Ucieczko grzesznych i Patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinę naszego konania. Wyjednaj nam żal doskonały, szczerą skruchę, odpuszczenie naszych grzechów, godne przyjęcie Świętego Wiatyku, umocnienie Sakramentami, abyśmy z ufnością mogli stanąć przed sprawiedliwym, ale i miłosiernym Sędzią, naszym Bogiem i Zbawicielem. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o łaskę dobrej śmierci

Święty Józefie, mój dobry Ojcze i Opiekunie Kościoła Świętego, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, w ręce Wasze oddaję duszę moją, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

Matka Boża Bolesna - patronka Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)
Matka Boża Bolesna - patronka Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)
Św. Józef - patron Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)
Św. Józef - patron Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)
Św. Michał Archanioł - patron Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)
Św. Michał Archanioł - patron Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)
Św. Teresa z Lisieux - patronka Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)
Św. Teresa z Lisieux - patronka Apostolstwa (fot. apostolstwo.pl)