Księża pochodzący z naszej parafii

1. Ks. Piotr Letocha 1829

2. Ks. Jan Tyczka 1837

3. Ks. Franciszek Letocha 1839

4. Ks. dr Szymon Korpak 1870

5. Ks. Stanisław Tyczka CM 1889

6. Ks. Wilhelm Wrodarczyk CM 1894

7. Ks. Tomasz Szołtysik 1897

8. Ks. Piotr Letocha 1899

9. Ks. Franciszek Wrodarczyk CM 1900

10. Ks. dr Bartłomiej Szulc CM 1901

11. Ks. dr Franciszek Bączkowicz CM 1902

12. Ks. Juliusz Merkel 1902

13. Ks. Józef Sowiński CM 1902

14. Ks. Robert Wieczorek SDB 1902

15. Ks. Sylwester Kandora CM 1903

16. Ks. Augustyn Linkert 1904

17. Ks. Leon Bryś 1906

18. Ks. Konstanty Ferdyn 1906

19. Ks. Teodor Matejczyk SVD 1907

20. Ks. Jakub Malik CM 1909

21. Ks. Jan Opperskałski SJ 1909

22. Ks. Piotr Hajda SVD 1910

23. Ks. Jan Matejczyk 1912

24. Ks. Franciszek Szulc 1913

25. Ks. Józef Wrodarczyk CM 1915

26. Ks. Adolf Nolewajka 1917

27. Ks. Józef Markusik 1920

28. Ks. Jan Mateja 1923

29. Ks. Idzi Ogierman (Zdzisław Kasprzak) 1929

30. Ks. Augustyn Opperskalski SJ 1930

31. Ks. Karol Brzezina OMI 1930

32. Ks. Wojciech Golus OMI 1931

33. Ks. Piotr Purgoł OMI 1931

34. Ks. Alojzy Zdebel OMI 1931

35. Ks. Antoni Leszczyk OMI 1933

36. Ks. Ludwik Wrodarczyk OMI 1933

37. Ks. Paweł Tobor 1939

38. Ks. Marian Pietryga OFM 1942

39. Ks. Antoni Żmija SChr 1942

40. Ks. Józef Zdebel 1943

41. Ks. Piotr Jasiok 1944

42. Ks. kan. Franciszek Strauch 1947

43. Ks. Jan Strauch SAC 1954

44. Ks. Augustyn Matysek OMI 1955

45. Ks. Józef Jaksik 1956

46. Ks. Piotr Krupa 1956

47. Ks. Alfons Glanc OMI 1959

48. Ks. dr Józef Tyczka SVD 1959

49. Ks. Jan Wrodarczyk OMI 1961

50. Ks. Edmund Żydek 1962

51. Ks. kan. Józef Urzędniczok 1963

52. Ks. prał. Józef Kużaj 1966

53. Ks. Ginter Lenert 1971

54. Ks. kan. gremialny Henryk Jonczyk 1972

55. Ks. Stefan Sprot 1972

56. Ks. prał. dr Jerzy Fryczowski 1973

57. Ks. Ludwik Kieras 1974

58. Ks. Janusz Plewnia 1985

59. Ks. Lucjan Szeliga 1986

60. Ks. prał. Krzysztof Gajda 1987

61. Ks. Krzysztof Wrodarczyk 1987

62. Ks. Krzysztof Anczok 1989

63. Ks. Krystian Gawleński 1989

64. Ks. Eugenisz Paruzel CMF 1989

65. Ks. Jacek Wójcik 1989

66. Ks. Krzysztof Kurzok OFM Cap 1993

67. Ks. Krzysztof Sykulski 1999

68. Ks. Marcin Kieras 2004

69. Ks. Jacek Liwowski 2007

70. Ks. Marcin Moj 2008

71. Ks. Łukasz Walaszek 2010

72. Ks. Jacek Garus (Salezjanin) 2014

73. O. Metody Miś OFM 2016

74. Ks. Błażej Bryk 2017

75. Ks. Łukasz Pyka 2018

76. Ks. Karol Dolibóg  2023