Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie

b_1000_1000_16777215_00_images_artykuly_sprawy_gospodarcze_parafii_logo_fe_flaga-pl_wsl_uefs.png

Cele główne projektu:
Celem projektu jest stworzenie nowych możliwości do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez realizację prac budowlano-konserwatorskich w Kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem substancji zabytkowej obiektu, tj. remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie kanalizacji deszczowej, konserwacja schodów oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż podnośnika. W efekcie projektu powstanie przestrzeń służąca podnoszeniu świadomości zasobów dziedzictwa kulturowego, jego rozpoznawalności, wzmacniania poczucia identyfikacji oraz ochronie wartości społeczno-kulturowych.

Planowane efekty projektu:

Efekty środowiskowe:
- okresowe zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza na etapie prowadzenia robót budowlanych,
- okresowe zwiększenie emisji hałasu na etapie prowadzenia robót budowlanych,

Efekty społeczne:
- wzrost znaczenia kultury w życiu społeczno-gospodarczym,
- poprawa wizerunku miasta jako ośrodka o charakterze turystyczno-kulturowym,
- nabycie umiejętności realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- podniesienie atrakcyjności turystyczno-kulturowej regionu poprzez prowadzenie działań kulturalnych w kościele
- podniesienie świadomości zasobów dziedzictwa kulturowego, jego rozpoznawalności
- wzmacnianie poczucie identyfikacji z regionalnym dziedzictwem kulturowym
- ochrona wartości kulturowo-społecznych Efekty gospodarcze:
- wzrost zapotrzebowania na usługi komplementarne w stosunku do działalności wnioskodawcy – realizowane przez podmioty zewnętrzne w szczególności w sektorach: gastronomicznym, transportowym, hotelarskim (ożywienie społeczno-gospodarcze w wyniku prowadzonych robót)

Efekty gospodarcze:
- wzrost zapotrzebowania na usługi
- komplementarne w stosunku do działalności wnioskodawcy
- realizowane przez podmioty zewnętrzne w szczególności w sektorach: gastronomicznym, transportowym, hotelarskim (ożywienie społeczno-gospodarcze w wyniku prowadzonych robót)

Wartość projektu: 8 341 818,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7 090 545,61 PLN