Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

b_1000_1000_16777215_00_images_artykuly_grupy_parafialne_apdc_1.jpg

  

Wspólnotą opiekują się: Natalia Sroka, Barbara Smoczok

c_450_450_16777215_01_images_artykuly_grupy_parafialne_apdc_logo.jpg

Jest to zorganizowana forma apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, tworzy ją grupa 60 osób. Siostry Wspomożycielki są Zgromadzeniem Franciszkańskim, które zostało założone w 1889 przez bł. O. Honorata Koźmińskiego, kapucyna przy współudziale Matki Wandy Olędzkiej.

Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Każdy poniedziałek jest dniem wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności. Podejmując misję Sióstr, pomagają zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez dostępne środki: modlitwę, ofiarę, jałmużnę, dobre uczynki, zamawiają Msze Św. Prenumerują również kwartalnik Do Domu Ojca.

Matka Boża Pośredniczka Łask pomaga Duszom w Czyśćcu
Matka Boża Pośredniczka Łask pomaga Duszom w Czyśćcu
Bł. Honorat Koźmiński - patron Apostolstwa (fot. honoratki.pl)
Bł. Honorat Koźmiński - patron Apostolstwa (fot. honoratki.pl)