Duszpasterze w naszej parafii obecnie posługujący

Ks. proboszcz Damian Wojtyczka - Dziekan Dekanatu Piekary Śląskie

Ks. proboszcz Damian Wojtyczka (fot. J. Glanc)
Ks. proboszcz Damian Wojtyczka (fot. J. Glanc)


Ks. Proboszcz Damian Wojtyczka Urodził się 13 września 1962r. w Mysłowicach.
Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. W latach 1981-1988 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W czasie trwania studiów odbył roczny staż pracy – pracował przy budowie Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach (IX 1984 – VI 1985).
8 marca 1987 roku (w I Niedzielę Wielkiego Postu) przyjął święcenia diakonatu w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach z rąk Ks. Biskupa Janusza Zimniaka.
W okresie Wielkiego Postu 1988 roku odbywał diakonacki staż Duszpasterski w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. Po zdaniu egzaminu magisterskiego przyjął święcenia prezbiteriatu z rąk Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia 14 maja 1988r. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa – Króla.
Po zastępstwach wakacyjnych w parafii rodzinnej (NSPJ w Mysłowicach) oraz Matki Bożej Szkaplerznej w Jejkowicach, pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Jadwigi w Rybniku (1988-1991).
Kolejnymi placówkami duszpasterskimi były:
- parafia Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie (1991-1995)
- parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce (1995-1998)
- parafia św. Floriana w Chorzowie (1998-2001)
- parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach Brynowie (2001-2005).
Od 2003 roku jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej przy Metropolicie Górnośląskim.
W 2004 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem jego badań naukowych jest działalność arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego.
31 maja 2005r. dekretem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia został mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Radzionkowie z poleceniem kanonicznego objęcia parafii 31 lipca 2005 roku.
Od 1.01.2016r. - Dziekan Dekanatu Piekary Śląskie.
5 lutego 2020 dołączył do katowickiej kapituły metropolitalnej w charakterze kanonika honorowego.

 

Ks. Arkadiusz Rząsa

Ks. Arkadiusz Rząsa (fot. facebook parafia Czerwionka)
Ks. Arkadiusz Rząsa (fot. facebook parafia Czerwionka)


Ks. Arkadiusz Rząsa urodził się 15 lutego 1982 roku w Nisku. W roku 2001 przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, które zakończył święceniami kapłańskimi przyjętymi z rąk Ks. Abp. Damiana Zimonia 12. maja 2007 r. w katowickiej katedrze.

Posługiwał w parafiach: Wszystkich Świętych w Pszczynie (2007 – 2010), Matki Bożej Piekarskiej w Woli (2010 – 2013), św. Szczepana w Katowicach (2013 – 2017), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce (2017 - 2022), od sierpnia 2022r. w parafia św. Wojciecha w Radzionkowie. Hasło z obrazka prymicyjnego: „Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Ap 21,22)

W parafii opiekuje się następującymi wspólnotami i grupami:

 

Ks. Marcin Zawojak

Ks. Marcin Zawojak (fot. archiwum WŚSD)
Ks. Marcin Zawojak


Ks. Marcin Zawojak urodził się 22.06.1996r w Chorzowie.
Po ukończeniu Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach w 2015 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Pierwszy rok formacji seminaryjnej rozpoczął rocznym okresem propedeutycznym w Brennej w domu kleryckim „TABOR”. Formację seminaryjną w Katowicach w gmachu śląskiego seminarium oraz studia teologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach rozpoczął w 2016 roku. W trakcie pobytu w seminarium posługiwał w Domu Dziecka STANICA, Katolickiej Fundacji Dzieciom, był odpowiedzialny za grupę posługująca w Areszcie Śledczym w Katowicach. Ponadto pełnił funkcję ceremoniarza. Na IV roku formacji jako akolita odbył staż duszpasterski w parafii św. Józefa w Katowicach Załężu. Święcenia diakonatu przyjął z rąk bp Marka Szkudły 27 lutego 2021 roku w parafii rodzinnej NSPJ w Rudzie Śląskiej Bykowinie. Studia teologiczne ukończył pracą magisterską z prawa kanonicznego pt. „Ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym w świetle zasad prewencji ogłoszonych w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce”. Staż diakonacki odbył w parafii św. Antoniego w Rybniku. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk abp Wiktora Skworca 14 maja 2022 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę świętą prymicyjną celebrował w parafii rodzinnej w Bykowinie 22 maja 2022 roku. Jako hasło prymicyjne wybrał fragment z Księgi Psalmów: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5)

ks. Marcin o swoim haśle przewodnim:
"Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał". Zaufanie Panu Bogu to właśnie myśl przewodnia na moją drogę powołania - tego powołania do świętości, które chcę realizować na drodze życia kapłańskiego. Bo w życiu przecież zaufanie do Pana Boga jest fundamentem, który pozwolił mi przetrwać trudy formacji seminaryjnej i, jak ufam, pomoże mi iść przez życie w wierności codzienności życia kapłańskiego. Bez przekonania, że Pan Bóg jest obecny i chce mojego szczęścia, przekonania o tym, że kocha mnie zawsze i pomimo wszystko, każda obrana droga w końcu stanie się jałowa i bezcelowa”.

Od 30 sierpnia 2022 roku został posłany do parafii św. Wojciecha w Radzionkowie.

W parafii opiekuje się następującymi wspólnotami i grupami: Ministranci, Dzieci Maryi, przygotowanie do Bierzmowania, przygotowanie do I Komunii Świętej (SP2 w Radzionkowie) ponadto jest odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci w parafii.

 

Księża emeryci posługujący w naszej parafii:  Ks. Piotr Płonka i Ks. Ludwik Kieras

Ks. Piotr Płonka (fot. J. Glanc)
Ks. Piotr Płonka (fot. J. Glanc)
Ks. Ludwik Kieras (fot. J. Glanc)
Ks. Ludwik Kieras (fot. J. Glanc)
Ks. Piotr Płonka i Ks. Ludwik Kieras (fot. J. Glanc)
Ks. Piotr Płonka i Ks. Ludwik Kieras (fot. J. Glanc)