Katolickie Centrum Młodzieży

Plac kościelny na którym znajduje się budynek KCM (fot. T. Zając)
Plac kościelny na którym znajduje się budynek KCM (fot. T. Zając)
 
Duża sala na parterze (fot. A. Wrodarczyk)
Duża sala na parterze (fot. A. Wrodarczyk)
 
 
Sala konferencyjna na piętrze (fot. A. Wrodarczyk)
Sala konferencyjna na piętrze (fot. A. Wrodarczyk)
 
Obraz bł. Pier Giorgio Frassati (fot. A. Wrodarczyk)
Obraz bł. Pier Giorgio Frassati (fot. A. Wrodarczyk)

Dawne salki katechetyczne (a jeszcze wcześniej chlewnie), przebudowano na pomieszczenia służące młodzieży. Patronem naszego domu jest błogosławiony Piotr Jerzy Frassati. Domem opiekuje się młodzież.
W dużej Sali na parterze odtworzono ceglany strop oraz fragment murów z kamienia (pięćdziesięcioletnie) przez co stworzono ciekawy wystrój. Centralne miejsce w głównej sali zajmuje kominek i kawiarenka, w której młodzież spotyka się każdego dnia. Na parterze przed wejście do dużej sali znajduje się również kuchnia oraz szatnia, a przy głównym wejściu toalety.
Na piętrze znajduje się sala Konferencyjna z obrazem "Jezu Ufam Tobie" służąca do sprawowania Eucharystii w małych grupach, konferencji i różnych spotkań. Na piętrze mieści się też biblioteka, pracownia komputerowa oraz mniejsze pomieszczenia do prac w grupach.
W centrum odbywają się zajęcia:
- Modlitwy młodzieżowe
- Młodzieżowy Ruch Apostolski
- Biblioteka Parafialna
- Diakonia muzyczna Ruchu Światło-Życie
- Cotygodniowe spotkania Ruchu Światło-Życie
- Spotkania Oazy dorosłych
Mają tutaj także miejsce spotkania wszystkich diakonii oazowych, luźne spotkania młodzieży w ciągu całego tygodnia, wszelkie zbiórki np. zabawek (akcja świąteczna) czy artykułów gospodarstwa domowego (dla powodzian). Jest to więc miejsce tętniące życiem przez cały tydzień, nie tylko przy okazji spotkań planowych.
Jest to nasz dom i staramy się o niego dbać.