PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ PRZY PARAFII ŚW. WOJCIECHA W RADZIONKOWIE Z DNIA 21.05.2012

b_1000_1000_16777215_00_images_artykuly_rozne_kartka_pioro.jpg

Skład Komisji:

1. Ks. Prob. Damian Wojtyczka

2. P. Ireneusz Musialik

3. P. Józef Buler

4. P. Daniel Pietryga

5. P. Fabian Mateja

6. P. Roman Kieras

 

Po sprawdzeniu kart do głosowania oraz komisyjnym podliczeniu głosów Komisja w w.w. składzie stwierdziła:

1. Z urny do głosowania wyjęto 597 kart.

2. Wszystkie oddane głosy były ważne.

3. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:

BUBALIK ARTUR – 68

GLANC JACEK – 203

GWÓŹDZ JANUSZ – 182

HAJDA ANDRZEJ – 87

JANTOS LIDIA – 34

KIERAS AGATA – 129

KOZIOŁ MAGDALENA – 80

PISAREK ROMAN – 72

POSMYK KRZYSZTOF – 139

STOLKA JANINA – 55

SZATON JOACHIM – 37

WRODARCZYK FRANCISZEK – 98

   

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali wybrani następujący kandydaci:

1. P. Jacek GLANC

2. P. JANUSZ GWÓŹDŹ

3. P. KRZYSZTOF POSMYK

4. P. AGATA KIERAS

5. P. FRANCISZEK WRODARCZYK

6. P. ANDRZEJ HAJDA

Na tym protokół zakończono.

(Na oryginale protokołu w tym miejscu znajdują się podpisy członków Komisji).